‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

Logo
Logo

<< NATRAG

KONSTRUKCIJE

KONSTRUKCIJE

<< NATRAG

Trajnost, stabilnost i sigurnost zgrada oslanjaju se na rigorozni konstrukcijski dizajn i analizu. CYPE je specijaliziran za ovo područje zbog njihovog pristupa i velikog iskustva u analizi i projektiranju kompleksnih konstrukcija.

CYPE ima najbolju ponudu aplikacija za modeliranje i strukturnu analizu zgrada, s veoma detaljnom analizom za nove konstrukcije ili strukturnu sanaciju zgrada, radilo se o armiranobetonskim, čeličnim, drvenim, aluminijskim, zidanim ili kompozitnim konstrukcijama.

Koriste ga tisuće tvrtki za strukturne analize i kontrolna tijela širom svijeta jer CYPE jamči maksimalnu pouzdanost u analizama te omogućuje korisnicima da predlože tehnički savršena i ekonomična strukturna rješenja za svoje projekte.

CYPECAD u Open BIM-u

CYPECAD je sada kompatibilan s kolaborativnim Open BIM tijekom rada putem BIMserver.center platforme. Bilo koji arhitektonski model generiran iz CYPE Architecture može se koristiti kao referenca za strukturni model u programu CYPECAD.

cype ikona1

CYPECAD

Modeliranje, analiza i projektiranje
armiranobetonskih, čeličnih,
kompozitnih i zidanih konstrukcija.

cype ikona2

StruBIM Shear Walls

Projektiranje AB posmičnih zidova u
skladu s ACI 318-11, ACI 318-14,
NTC-RSEE 2017, Eurokod 2 i Eurokod
8 standardima.

cype ikona3

StruBIM Rebar

BIM modeliranje armature u
armiranobetonskim konstrukcijskim
elementima.

cype ikona4

Portal Frame Generator

Kreira geometriju i opterećenja okvira sastavljenih od
krutih čvorova i krovne i podne rešetke na brz i
jednostavan način. Korisnicima omogućuje projektiranje
krovnih i lateralnih greda te optimiziranje njihovog presjeka.

cype ikona5

CYPE 3D

Modeliranje i projektiranje čeličnih, drvenih,
aluminijskih i armiranobetonskih rešetkastih
konstrukcija i struktura.

cype ikona6

CYPE Connect

Modeliranje i analiza spojeva čelika i drveta korištenjem
konačnih elemenata.

cype ikona7

StruBIM Steel

Modeliranje čeličnih konstrukcija uključujući sve
potrebne elemente (presjeci, ploče, vijci, zavari i sidra)
za definiranje njihove proizvodnje. Program omogućuje
radioničke crteže u DSTV formatu.

cype ikona8

Reinforced Concrete
Cantilever Walls

Projektiranje i provjera armiranobetonskih zidova
(konzole, potporni zidovi) sa trakastim i točkastim
temeljima.

cype ikona9

Embedded Retaining Walls

Analiza, projektiranje i armiranje AB zidova, pilota
i potpornih zidova.

cype ikona10

Box Culverts

Projektiranje i provjera armiranobetonskih okvira
za podvožnjake i odvodnju.

CYPE 2023 uključuje nove značajke i poboljšanja, ponajviše za arhitektonske aplikacije koje omogućuju projektiranje i 3D modeliranje

10 dana BESPLATNO

* Besplatna probna verzija od 10 dana, nije potrebna kreditna kartica.

Još niste sigurni?

Kontaktirajte nas za prezentaciju programa.