bim structural design 2

Građevinarstvo

cad 3d central perspective 2

Konstrukcijski dizajn

structural precast parts 2

Strukturni montažni dijelovi

semi precast parts 2

Polu – montažni dijelovi

ifc4 process 2

BIM – Building Information Modeling

interfaces 2

Sučelje

DICAD STRAKON – BIM-CAD softver za građevinarstvo, visokogradnju i montažnu gradnju, te strukturno projektiranje.

STRAKON je 2D / 3D / BIM CAD sustav namijenjen projektiranju konstrukcija. Fokus je na planiranju oplata i armatura. Možete stvoriti 2D ili 3D planove. Projekt možete uređivati u BIM-u (Building Information Modeling) ili samo u 3D-u ili 2D-u. Dizajn ili voditelj projekta može unutar projekta odlučiti koji je metoda potrebna ili korisna. Kako su izmjene tokom faze planiranja i gradnje veoma česte, vrlo je važan visok stupanj ugodnosti pri izmjenama. Što više, suradnja s mnogim sudionicima projekta putem brzog prijenosa podataka od presudne je važnosti. STRAKON Vam omogućava digitalnu komunikaciju sa svim projektnim partnerima, poput izvođača radova, arhitekata, građevinskih inženjera, MEP-planera, građevinskih tvrtki itd. BIM posebno zahtjeva dobro sučelje pri projektiranju konstrukcija, gdje planovi oplate i armature imaju glavnu ulogu. Ovdje IFC, CPIXML ili 3D PDF nude vrlo dobar standard.

Sa STRAKON-om ste odlično pozicionirani na polju planiranja oplate i armature za budućnost. BIM je u sve većoj potražnji i od strane javnog i privatnog sektora. Stoga je važno da se CAD sustav može optimalno integrirati u BIM procesne lance što se tiče oplate i ojačanja. Ovdje je presudno da BIM nudi prednosti za Vaš ured – u ovom slučaju STRAKON Vas može itekako podržati. DICAD je član buildingSMART-a i grupe za konstrukcijski dizajn i aktivno radi na promijeni metoda planiranja u 3D / BIM procesima.

Fokus planiranja sa STRAKON-om je na polju planiranja oplata i armatura u 2D-u, 3D-u i BIM-u. Sa STRAKON-om možete raditi na različitim specijalističkim poljima. Strukovni inženjer će otkriti da STRAKON idealno podržava njegovu točku gledišta kada je riječ o građevinskom inženjerstvu, niskogradnji, gradnji mostova, montažnoj konstrukciji, polu-gradnji i još mnogim drugima. Ali STRAKON se također može koristiti i za procese u poljima arhitekture, čelične konstrukcije, drvene konstrukcije itd.

Brzo rastući broj korisnika STRAKON-a pokazuje da STRAKON dobiva sve više odobrenja i pohvala, postajući standardni sustav.

Preuzmite demo
Zatražite ponudu