CYPE razvija i distribuira softvere za arhitekturu, građevinu i ostale povezane djelatnosti.

CYPE priča započela je 1983. godine intenzivnom aktivnošću u području inženjeringa i analize konstrukcija, što je motiviralo računalni razvoj aplikacija za pokrivanje vlastitih potreba I potreba klijenata. Uspjeh ovih programa doveo je tvrtku do koncentriranja svoje aktivnosti na razvoj, komercijalizaciju i distribuciju softvera.

Kao rezultat  ovog rada, CYPE zauzima vodeću poziciju u sektoru, nudeći niz programa koji se ističu pouzdanošću rezultata i lakoćom s kojom se njima može upravljati.

60.000 korisnika diljem Europe, Latinske Amerike, Afrike, Oceanije i Azije već je nabavilo preko 100.000 licenci. Među našim klijentima su gradska vijeća, ministarstva, sveučilišta i projektni biroi širom svijeta..

Specijalizirana tehnička služba

Tim kvalificiranih stručnjaka koji čine Odjel tehničke podrške jamči da je softver implementiran i primjereno funkcionira u okruženju naših klijenata, rješavajući njihove upite na agilan i učinkovit način.

Štoviše, CYPE također nudi ekskluzivne korisničke i postprodajne usluge klijentima kako bi odgovorili na narudžbe, reklamacije i tečajeve.

Tečajevi i obuka

Nudimo kvalitetnu i suvremenu obuku i tečajeve CYPE programa nacionalnoj i međunarodnoj sceni kako bi korisnici mogli što bolje iskoristiti naše proizvode.

Ukratko, CYPE je…

Vodeća tvrtka, sastavljena od tima od preko 130 profesionalaca, koja vjeruje da su specijalizacija i integracija najbolje formule za njezin razvoj, pružajući brza i učinkovita rješenja svojim klijentima. CYPE softver pokriva tri osnovna područja u projektiranju: projektiranje i analizu konstrukcije, projektiranje i proračun instalacija (MEP) te upravljanje projektima i dokumentima.

cype1

U nastavku ćemo vas ukratko upoznati s osnovnim mogućnostima CYPE softvera.

CYPE Structures

CYPE Structures se sastoji od dva osnovna i mnoštvo dodatnih programa za potporne zidove, konzolne zidove, grede, sandučaste propuste itd. s čim ćemo vas upoznati u sljedećim tekstovima. Dva osnovna programa su CYPECAD koji omogućuje analizu i projektiranje armiranobetonskih i čeličnih konstrukcija izloženih horizontalnim i vertikalnim opterećenjima te CYPE 3D koji omogućuje analizu i projektiranje 3D čeličnih, aluminijskih i drvenih šipki/greda i temelja izloženih horizontalnim i vertikalnim opterećenjima.

CYPE Structures Workflow

Prikaz 'workflowa' u CYPE Structures.

CYPECAD

Analiza i projektiranje armiranobetonskih i čeličnih konstrukcija izloženih horizontalnim i vertikalnim opterećenjima.

 • Temelji koji se sastoje od točkastih temelja, kombiniranih temelja, temelji od pilota s odgovarajućim kapama pilota, plutajući temelj, temeljne grede
 • Vertikalni nosači sastavljeni od armiranobetonskih stupova, čeličnih stupova, armiranobetonskih zidova i posmičnih zidova te zidanih zidova.
 • Grede: armirani beton, čelik i kompoziti.
 • Podne ploče: rebraste ploče, prefabricirane ploče, ravne AB ploče, rebraste AB ploče, spregnute ploče i prednapete betonske ploče za zgrade.
 • Analiza rezultata s grafikom i detaljnim izvještajima graničnog stanja nosivosti.
 • Projektiranje i izrada svih armiranobetonskih i čeličnih konstrukcijskih elemenata. Seizmička analiza s kriterijima projektiranja nosivosti i interakcijom konstrukcije s građevinskim elementima.
 • Spojevi: projektiranje zavarenih i vijčanih spojeva valjanih i zavarenih čeličnih I profila i šupljih profila.
 • Nacrti koji sadrže geometriju i armature konstrukcijskih elemenata.
 • Izvješća: kompletna sa svim podacima, rezultatima analiza, armaturama, materijalima i oplatama.
 • Nacionalni i internacionalni standardi.
 • Integracija s CYPE 3D.
 • Uvoz/izvoz pomoću datoteka formata IFC 2X4, IFC4 (CAD/BIM modeli).

Mix CYPECAD

CYPE 3D

Analiza i projektiranje trodimenzionalnih čeličnih, aluminijskih i drvenih šipki/greda (uključujući temelje), izloženih horizontalnim i vertikalnim opterećenjima.

Program također provodi analizu šipki sastavljenih od bilo kojeg materijala.

 • Temelji koji se sastoje od točkastih temelja, kombiniranih temelja, temelji od pilota s odgovarajućim kapama pilota, plutajući temelj, temeljne ploče
 • Ljuske: ravni dvodimenzionalni poligonalni elementi čija se svojstva mogu definirati..
 • Analiza rezultata s grafikom i detaljnim izvješćem graničnog stanja nosivosti za čelične, aluminijske i drvene šipke.
 • Projektiranje i izrada čeličnih, aluminijskih i drvenih šipki te temelja.
 • Spojevi: projektiranje zavarenih i vijčanih spojeva valjanih i zavarenih čeličnih I profila i šupljih profila.
 • Nacrti: precizni i s detaljima spojeva.
 • Izvješća: kompletna sa svim podacima, rezultatima analize te popisom količine materijala za čelik, aluminij, drvo te temelje.
 • Nacionalni i internacionalni standardi.
 • Uvoz/izvoz pomoću datoteka formata IFC 2X4, IFC4 (CAD/BIM modeli).

cype 3D John CYPE 3D post 12 april

Kontaktirajte nas za sve informacije o softveru te ćemo vam predložiti najprikladnije rješenje.

Također možete preuzeti probnu verziju CYPE – a.