bim structural design 2

Градежништво

cad 3d central perspective 2

Конструктивен дизајн

structural precast parts 2

Конструктивни монтажни делови

semi precast parts 2

Полу-монтажни делови

ifc4 process 2

BIM – Building Information Modeling

interfaces 2

Интерфејси

DICAD STRAKON – BIM-CAD софтвер за градежништво, високоградба и монтажни конструкции

STRAKON е 2D / 3D / BIM CAD систем наменет за проектирање. Фокусот е планирање на оплата и арматура. Може да креирате 2D или 3D планови. Може да го уредувате проектот во БИМ (Building Information Modeling) или само во 3D или 2D. Дизајнерот или раководителот на проектот може да одлучи во рамките на проектот кој метод е потребен или корисен. Бидејќи промените во фазата на планирање и проектирање се многу чести, високиот степен на удобност при модификација е многу важен. Понатаму, апсолутно е неопходна соработка со многу учесници во проектот преку брз електронски пренос на податоци. STRAKON ви овозможува дигитално да комуницирате со сите партнери во проектот, како што се изведувачи, архитекти, конструктивни инженери, MEP планери, градежни компании, итн. BIM особено бара добри интерфејси во проектирање на конструкцијата, каде оплатата и арматурата играат главна улога. Тука IFC, CPIXML или 3D PDF нудат многу добар стандард.

Со STRAKON сте одлично позиционирани во областа на планирање на оплата и арматура за во иднина. BIM е во зголемена побарувачка и од јавниот и од приватниот сектор. Затоа е важно системот CAD да биде оптимално интегриран во синџирите на процеси BIM што се однесува за оплата и арматура. Одлучувачки фактор тука е дека BIM треба да нуди предности за вашата канцеларија – во овој случај STRAKON може да ве поддржи многу добро. DICAD е член на buildingSMART и групата за конструктивен дизајн и активно работи на промена на методите за планирање во процеси на 3D / BIM.

Фокусот на планирање со STRAKON е во областа на планирање оплата и арматураво 2D, 3D и BIM. Со STRAKON можете да работите на различни специјализирани полиња. Конструктивен инженер ќе открие дека идеалноста на STRAKON ја поддржува неговата гледна точка кога станува збор за конструктивно инженерство, градежништво, мостовна конструкција, монтажна конструкција, полуградба и многу повеќе. Но, STRAKON може да се користи и за обработка во областа на архитектурата, челичната конструкција, дрвени конструкции итн.

Брзо растечкиот број на корисници на STRAKON покажува дека STRAKON добива се повеќе одобрување и станува стандарден систем.

Симнете пробна верзија
Побарајте понуда