VODILNI PROGRAM ZA
NELINEARNO STATIČNO
ANALIZO ZIDANIH
KONSTRUKCIJ

3Muri program omogoča
NELINEARNO “PUSHOVER” ANALIZO
OBSTOJEČIH IN NOVIH ZIDANIH
ter mešanih KONSTRUKCIJ

BREZPLAČEN PRENOS

3muri Project X3

3muri adriaBIM 4
  • Izvedba statične analize (EC6) in pushover analize zidanih konstrukcij (EC8)
  • Enostaven uporabniški vmesnik in zmogljiv pogon za kalkulacije
  • Trajne licence in nizki stroški vzdrževanja
  • Integracija v BIM delotok preko IFC formata
  • Zagotovljena odzivna podpora in izobraževanje
  • Inovativne metoda izračuna (FME) in metoda modeliranja (makro elementi)
  • Širok nabor modulov in funkcij pri analizah
  • Ocena in analiza ukrepov sanacij (FRP, FRCM)
BREZPLAČEN PRENOS

Najboljša izbira za izračun novih in
obstoječih zidanih konstrukcij

Pushover analiza je trenutno najbolj praktično orodje za izpolnjevanje zahtev
sodobnih predpisov za projektiranje konstrukcij na potresnih območjih, s poudarkom
na izračunu globalne duktilnosti konstrukcij.

3muri adriaBIM 6

3muri Project LT X3

3muri Project PRO X3

3muri adriaBIM 1

3Muri Project X3 LT paket vsebuje enako različico programa kot PRO, vendar pa ima omejitev velikosti projektov. Omogoča delo na modelih do 800m2 velikosti in višine objekta P+1+M. Paket prav tako vključuje dodatne module; Local mechanisms, IFC izmenjava in Sensitivity analysis.

3muri adriaBIM 2

3Muri Project X3 PRO paket zajema polno verzijo programa brez omejitev. Omogoča analizo in izračun v skladu z Evrokod 6 in 8 predpisi brez omejitev. Paket vključuje dodatne module; Local mechanisms, IFC izmenjava in Sensitivity analysis.

BREZPLAČEN PRENOS
ZAHTEVAJ PONUDBO

Uvod v program 3Muri

3muri adriaBIM 3
VEČ

Reference

3muri adriaBIM 4

..., ...

Najboljša izbira za izračun novih in
obstoječih zidanih konstrukcij.
Uživajte v izkušnji!

30 DNI BREZPLAČNO

BREZPLAČEN PRENOS

Še niste prepričani?

Kontaktirajte nas za predstavitev programov!