CAD softverski program za 2D skiciranje, 3D modeliranje & aplikacije nezavisnih proizvođača

Cena već od €720 godišnje.
Dostupna trajna licenca

*Besplatan probni period od 30 dana

zvezdice

Poznati CAD

Iskoristite ono što već znate uz punu kompatibilnost naredbi, skripti, makronaredbi i menija sa standardnim CAD programom standardnim za industriju. Osećajte se kao kod kuće uz BricsCAD!

obraz

„Prilagođavanje BricsCAD-u bilo je zaista lako. U roku od nedelju dana izvršili smo potpunu migraciju na BricsCAD:  kao da uopšte nismo ni promenili CAD platformu.“

Dario Pibiri, mašinski inženjer u Ecophos-u

2D3D
highly compatible

BricsCAD® Pro je izuzetno kompatibilan sa AutoCAD® 2021

Nema potrebe menjati štampače, predloške, blokova ili kompleta listova da biste prešli na BricsCAD – oni su 100% kompatibilni. Nazivi naredbi, pseudonimi i sistemske varijable su jednake u BricsCAD-u i AutoCAD-u® . BricsCAD se zasniva na izvornom DWG-u za najveću kompatibilnost s ostalim CAD korisnicima u svim industrijama.

  • Kompatibilnost sa naredbama
  • Kompatibilnost sa izbornicima (.CUI, .CUIX)
  • Kompatibilnost sa makronaredbama/skriptama
  • Kompatibilnost sa podržanim tipovima datoteka (.PC3, .LIN, .PAT, .DWT, .SSM)
  • Izgrađen na temelju 2018 DWG tehnologije
lisp routines

LISP rutine

Možete pokrenuti LISP rutine razvijene u AutoCAD®-u  i drugim CAD aplikacijama, kao i razviti svoje u BricsCAD Lisp naprednom razvojnom okruženju (BLADE). BricsCAD je utemeljen na OpenLISP-u, sa modernim upravljanjem memorijom i odličnim performansama.

zarnica

Zbog čega izabrati LISP?

Lisp rutine su najjednostavniji način da automatizirate procese i tok rada pomoću manipulacija rasutih slojeva, izmena svojstava jedinica, automatskog skiciranja i XREF odnosa, standardizacije toka skiciranja i objavljivanja rada, itd.

dynamic blocks

autocad to bricscad
Koristite svoje AutoCAD® dinamičke blokove u BricsCAD-u

Dinamičke blokove koje ste kreirali u AutoCAD®  možete koristiti izravno unutar BricsCAD-a. Kontrolišite stanje vidljivosti i istežite, okrećite i rotirajte baš onako kako biste to činili da radite u AutoCAD®-u.

Istražite naše aplikacije

BricsCAD Runtime eXtension (BRX) API omogućuje vrhunskim programerima aplikacija da izrade alate i željeni proces rada specifičan za industriju. U trgovini Bricsys Application Store nudimo preko 400 aplikacija nezavisnih proizvođača kako bismo korisnicima pomogli da svoj posao obavljaju lakše, brže i preciznije.

ikone

Efikasan CAD

BricsCAD nudi jedinstvene alate koji će Vam pomoći da u kraćem vremenskom roku obavite više posla. Mnogi od ovih alata su pokrenuti od strane naprednih tehnologija strojnog učenja radi ubrzavanje zadataka koji mogu trajati satima ili više, kada se koriste ručne metode.

powerful 3d modeling

Moćno izravno 3D modeliranje

BricsCAD nudi intuitivnu funkcionalnost izravnog modeliranja za uređivanje čvrstih tela i geometrije površine. Direktne operacije modeliranja su interaktivne i promena na modelu se prikazuju dinamički dok pomičete miš. Možete koristiti izravne operacije modeliranja na svim čvrstim objektima, bilo da ih stvarate u BricsCAD-u ili ih uvozite iz drugih aplikacija za modeliranje.

Capture

Parametarski blokovi: dinamički pristup kreiranju 2D ili 3D blokova

Parametarski blokovi automatizuju ponavljajuće zadatke dopuštajući korisnicima da stvore jedan blok umesto više sličnih, zasebnih definicija blokova. Možete kreirati i 2D i 3D blokove koristeći se istim procesom rada i alatima koji su Vam već poznati.

Vizuelizacija oblak točaka

BricsCAD koristi poboljšani prikaz podataka kako bi se ubrzalo prikazivanje oblaka točaka, koristeći polovinu prostora na disku u odnosu na izvorne datoteke oblaka točaka. Oblak točaka u .ptx, .pts, .las i .rcp formatima biće unapred obrađen u naš format datoteke .vrm u pozadini na Vašem računalu, omogućujući Vam da nastavite svoj rad tokom postupka predmemoriranja.

Građevinski alati za inženjersko gradilište

BricsCAD nudi prošireni tok rada za modeliranje, kreiranje i uređivanje TIN površina, ocenjivanje i poravnavanje. Za prikaz i analizu civilne geometrije nisu potrebni omogućivači objekata.

Automatski poravnajte kopirane jedinice

CopyGuided automatski poravnava kopirane celine prema relevantnoj geometriji pomoću automatski generisanih krivulja vodilica. Možete eksplicitno odabrati jedinice koje će biti korištene kao vodeće krivulje ili dopustiti da ih BricsCAD sam odredi na temelju elemenata po Vašem odabiru.

2d from 3d

Generisanje skica

Možete automatski generirati asocijativne pravopisne i standardne izometrijske prikaze Vaših 3D modela, s potpunom kontrolom nad izgledom i stilom prikaza. Zatim upotrebite moćne alate za detaljisanje, u BricsCAD-u kako biste dokumentirali svoje dizajne.

Četvorougao: skiciranje, uređivanje i informacije u blizini pokazivača

BricsCAD-ov jedinstveni četvorougao je “head-up” paleta naredbi koja predviđa Vašu upotrebu naredbi i nudi pristup naredbi koja će Vam najverovatnije biti sledeća potrebna. Pokreće ga A.I. koji predviđa Vaše naredbe na osnovu načina na koji koristite BricsCAD.

Parametrizacija automatski stvara potpuno ograničene, parametarske 3D modele, samo jednim klikom. Automatski dodaje ograničenja Vašim 3D modelima. Na taj način ograničeni modeli se mogu pokretati varijablama i formulama. Možete stvoriti i komponente vođene tablicom. Unutar BricsCAD-a  se može direktno animirati kroz opseg gibanja bilo koja parametarska čvrsta tela.

Najmanja udaljenost

Pogledajte udaljenost između bilo koje dve jedinice i premestite ih jednostavnom izmenom – kucanjem nove vrednosti udaljenosti. To se odvija bez potrebe za pokretanjem naredbe. Uz to, poravnanje najmanje udaljenosti duž WCS osi X, Y i Z se prikazuju kada dvaput kliknete element na crtežu.

Brz i stabilan CAD

Rad sa CAD-om bi trebalo da teče glatko i bez zastoja, bez obzira koliko miliona linija datoteka sadrži.

noraqua

“ BricsCAD je vrlo brz i vrlo stabilan. Jedna od stvari koja nam se sviđa kod BricsCAD-a jest ta da možemo raditi s vrlo velikim datotekama.“

José Duarte – građevinski inženjer u kompaniji Noraqua

chrono 28
chrono 28

2.8x brži

Pokretanje napredne LISP rutine

Izvor: BricsCAD-ov LISP baca AutoCAD-u pesak u lice

2.7x brži

Otvara 500+ dwg datoteka

Izvor: CadTempo i BricsCAD Performance

Bitmap

Iskoristite stvarne prednosti višejezgrenih procesora

BricsCAD podržava višenitne, višeprocesorske operacije radi ubrzavanja učitavanja datoteka, generiranje skica i prikazivanje. U stvari, korisnici BricsCAD BIM-a i BricsCAD Mechanical mogu iskoristiti višejezgrene procesore kako bi ubrzali stvaranje i ažuriranje listova za skiciranje u pozadini, dok nesmetano nastavljaju rad na svom BIM ili modelu montaže.

high performance

Grafički mehanizam visokih performansi

U svakoj novoj verziji BricsCAD-a nastojimo poboljšati izvedbu zaslona. Uživajte u lakoj upotrebi operacija zumiranja i pomicanja na skicama koji sadrže stotine hiljada jedinica. BricsCAD koristi grafički sustav Redway3D kako bi pružio izvrsne performanse prikaza 3D grafike.

PDF i Big TIFF podloge

Koristimo trajnu predmemoriju slika s više rezolucija za prikaz PDF podloga, omogućujući superbrzo zumiranje i pomicanje. A BricsCAD-ova rasterska grafika pruža izvrsne performanse pomicanja i zumiranja, čak i s ogromnim 64-bitnim BigTIFF datotekama.

Povezivost

Unutar BricsCAD-a postoji Bricsys 24/7 ploča za povezivanje, koja Vam pruža izravan pristup našoj mreži za skladištenje datoteka i saradnju na Cloud-u. Komunikator za BricsCAD* besprekorno uvozi CAD i PMI podatke iz svih glavnih CAD programa i izvozi 3D formate datoteka, standardne u industriji.