‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

Logo
Logo

« NAZAD

ZAŠTITA OD POŽARA

ZAŠTITA OD POŽARA

« NAZAD

Usklađenost javnog građevinskog projekta sa propisima za zaštitu od požara imaju veliki uticaj na arhitektonski dizajn projekta. CYPEFIRE Design olakšava arhitektama i specijalizovanim arhitektonskim preduzećima da prilagođavaju svoj dizajn u skladu sa vatrogasnim propisima već u početnoj fazi projekta.

Inženjering zaštite od požara pomaže da se dovrši kodni pristup procenom opasnosti od požara, CYPEFIRE FDS dozvoljava pravilno funkcionisanje i simulaciju protivpožarnih instalacija: pravilno otkrivanje, kontrola širenje plamena i dima i izvodljivost evakuacijske rute.

cype fire protection 2

Open BIM Sprinklers

Sa CYPEFIRE Hydraulic Systems, projektovanje sistema za gašenje
požara (sprinkler sistemi) se izvodi direktno na BIM Modelu.

cype fire protection ikona 1

CYPEFIRE Design

Projektovanje protivpožarnih instalacija.
Pasivna (kompartmentacija, širenje požara,
evakuacijske rute) i aktivna (zaštitne instalacije)
sredstva zaštite.

cype fire protection ikona 2

CYPEFIRE Hydraulic Systems

Projektovanje hidrauličnih sistema za gašenje
požara. Uključuje američki softver ‘’EPANET 2’’.

cype fire protection ikona 3

CYPEFIRE Pressure Systems

Projektovanje sistema diferencijalnog pritiska
u skladu sa evropskim EN 12101-6 standardom.

cype fire protection ikona 4

CYPEFIRE FDS

Projektovanje složenih modela zgrada za
pokretanje simulacije širenja požara pomoću
računarskog standarda dinamike fluida FDS
(Fire Dynamics Simulator).

cype fire protection ikona 5

CYPEFIRE FDS Viewer

Pregled rezultata koje je generisao Fire
Dynamics Simulator.

CYPE verzija 2023 uključuje nove funkcije i poboljšanja, pre svega ona napravljena za arhitektonske aplikacije povezane sa dizajnom i 3D modeliranjem zgrada

10 dana BESPLATNO

* 10 dana besplatnog probnog perioda, kreditna kartica vam nije potrebna

Još uvek niste sigurni?

Kontaktirajte nas za prezentaciju softvera.