bim structural design 2

Građevinarstvo

cad 3d central perspective 2

Konstrukcijski dizajn

structural precast parts 2

Konstruktivni predgotovljeni delove

semi precast parts 2

Polu montažni delovi

ifc4 process 2

BIM – Building Information Modeling

interfaces 2

Interfejsi

DICAD STRAKON – The BIM-CAD softver za građevinarstvo, visokogradnju i Precast Construction za Structural Design

STRAKON je 2D / 3D / BIM CAD sistem namenjen projektovanju konstrukcija. Fokus je planiranju oplata i armatura. Možete stvoriti 2D ili 3D planove. Projekt možete uređivati u BIM-u (Building Information Modeling) ili samo u 3D ili 2D-u. Dizajn ili voditelj projekta može unutar projekta odlučiti koji je metod potreban ili koristan. Kako su promene tokom faze planiranja i gradnje veoma česte, vrlo je važan visok stepen ugodnosti pri izmenama. Šta više, saradnja sa mnogim učesnicima projekta putem brzog prenosa podataka od presudne je važnosti. STRAKON Vam omogućava digitalnu komunikaciju sa svim projektnim partnerima, poput izvođača radova, arhitekata, građevinskih inžinjera, MEP-planera, građevinskih firmi itd. BIM posebno zahteva dobar intefejs pri projektovanju konstrukcija, gde planovi otplate i armature imaju glavnu ulogu. Ovde IFC, CPIXML ili 3D PDF nude vrlo dobar standard.

Sa STRAKON-om ste odlično pozicionirani na polju planiranja oplate i armature za budućnost. BIM je u sve većoj potražnji i od strane javnog i od privatnog sektora. Stoga je važno da se CAD sistem može optimalno integrisati u BIM procesne lance što se tiče oplate i ojačanja. Ovde je presudno da BIM nudi prednosti za Vaš ured – u ovom slučaju STRAKON Vas može itekako podržati. DICAD je član buildingSMART-a i grupe za konstrukcijski dizajn i aktivno radi na promeni metoda planiranja u 3D / BIM procesima.

Fokus planiranja sa STRAKON-om je na polju planiranja oplata i armatura u 2D-u, 3D-u i BIM-u. Sa STRAKON-om možete raditi na različitim specijalističkim poljima. Strukovni inžinjer će otkriti da STRAKON idealno podržava njegovu tačku gledišta kada je u reč o građevinskom inžinjerstvu, niskogradnji, gradnji mostova, montažnoj konstrukciji, polugradnji i još mnogim drugima. Ali STRAKON se takođe može koristiti i za procese u poljima arthitekture, čelične konstrukcije, drvene konstrukcije itd.

Brzo rastući broj korisnika STRAKON-a pokazuje da STRAKON dobija sve više odobrenja i pohvala, postajući standardni sistem.

Preuzmite demo
Zatražite ponudu