AdriaBIM najavljuje novu Youtube seriju mini vodiča sa osnovnim naredbama za DICAD STRAKON 2020.

Spremni smo da pomognemo novim korisnicima, jer znamo da bi učenje pravilne upotrebe novog softverskog za neke korisnike moglo biti pomalo zastrašujuće.

Pratite nas i pretplatite se da biste videli više!

Sedmično se objavljuje nekoliko kratkih video zapisa s uputstvima za nove korisnike STRAKON-a. U budućnosti ćemo Vam predstaviti i složenije vodiče, pa Vas savetujemo da nas svakako pratite.

STRAKON je neverovatno 2D / 3D / BIM / CAD softversko rešenje koje Vam može pomoći da dovršite svaki (jednostavan i složen) projekt na brz i efikasan način. STRAKON je vrlo prijatan za upotrebu i vrlo pogodan za nove korisnike 3D / BIM strukturnog softvera.

STRAKON je specijalizovan za sve vrste armiranobetonskih konstrukcija, od mostova do montažnih konstrukcija.

Kontaktirajte nas za više informacija!

Isprobajte i probnu verziju softverskog programa STRAKON! Vodiči za STRAKON takođe će Vam pomoći.