adriabim strakon logo

NAJBOLJI SVETSKI CAD / BIM 
SOFTVER ZA PROJEKTOVANJE
ARMIRANO BETONSKIH KONSTRUKCIJA

2D/3D/BIM/CAD softver za projektovanje armirano betonskih konstrukcija

BIM-CAD softver za
projektovanje konstrukcija

adriabim strakon
 • LAK ZA UČENJE

  Pomažemo vam pri učenju softvera. Naš kurs obuke će vam pomoći da počnete samostalno.

 • EFIKASAN I BRZ

  STRAKON je dokazano efikasniji i omogućava vam brži rad.

 • 2D/3D/BIM/CAD

  STRAKON vam nudi rad i u 2D i u 3D. To je i CAD i BIM softversko rešenje.

 • NEMAČKI KVALITET

  STRAKON zauzima prvo mesto u Nemačkoj i okolnim zemljama. Softver vam pruža najbolje projektantsko iskustvo!

 • ODLIČNA PODRŠKA, EDUKACIJA
  I KOREKTNA CENA

  STRAKON je popularan u Evropi zbog svog odličnog programa edukacije, odgovorne podrške i niskih cena trajnih licenci.

 • OTVORENI BIM

  STRAKON je sertifikovan sa IFC 4 i kompatibilan sa drugim BIM softverom uz naprednu razmenu IFC datoteka.

 • TRAJNA LICENCA

  STRAKON ima doživotno trajne licence i biće vaš zauvek.

STRAKON – BIM/CAD softver za projektovanje armirano-betonskih, montažnih i polu-montažnih konstrukcija

STRAKON je 2D / 3D / BIM / CAD moderno softversko rešenje za projektovanje svih vrsta armirano-betonskih konstrukcija. Glavni fokus je na crtežima oplate i armature. STRAKON vam omogućava pravljenje profesionalnih 2D crteža i detaljnih 3D modela.
Možete napraviti svoj projekat u BIM-u (Building Information Model) u 3D-u ili samo u 2D-u. Projektant ili rukovodilac projekta može odlučiti u okviru projekta koji metod je potreban ili koristan. Kako su promene tokom faze planiranja i izgradnje veoma česte, visok nivo komfora pri modifikacijama je veoma važan. Dalje, saradnja sa mnogim učesnicima na projektu putem brzog elektronskog prenosa podataka je apsolutno neophodna. STRAKON vam omogućava digitalnu komunikaciju sa svim partnerima na projektu kao što su izvođači radova, arhitekte, građevinski inženjeri, MEP organizatori, građevinske kompanije itd. BIM posebno zahteva dobar interfejs u projektovanju konstrukcija, gde planovi oplate i armature igraju centralnu ulogu. Ovde IFC, CPIXML ili 3D PDF nude veoma visok standard.
Sa STRAKON-om ste odlično pozicionirani u oblasti planiranja oplate i armature u budućnosti. BIM je u sve većoj potražnji i u javnom i u privatnom sektoru. Zbog toga je važno da se CAD sistem optimalno integriše u BIM lance procesa u pogledu oplate i armature. Odlučujući faktor ovde je to što BIM treba da nudi prednosti za vašu kancelariju – u ovom slučaju STRAKON može da vam pruži dobru podršku. DICAD je član buildingSMART-a i grupe za projektovanje konstrukcija i aktivno radi na menjanju metoda planiranja 3D/BIM procesa.

STRAKON

BIM-Software-STRAKON

Fokus planiranja sa STRAKON-om je na oblasti planiranja oplate i armature u 2D, 3D i BIM-u. Sa STRAKON-om možete raditi na različitim specijalizovanim oblastima. Inženjer konstruktivac će otkriti da STRAKON idealno podržava njegovu tačku gledišta kada je u pitanju konstruktivno inženjerstvo, građevinarstvo, mostogradnja, montažna konstrukcija, polugradnja i još mnogo toga. Ali STRAKON se takođe može koristiti za procese u oblasti arhitekture, čeličnih konstrukcija, drvenih konstrukcija itd.
Broj STRAKON korisnika koji brzo raste pokazuje da STRAKON dobija sve više odobravanja i postaje standardni sistem.

STRAKON BIM Kurs za početnike

monitor 1

Primeri upotrebe u BIM-u

STRAKON je svestrani BIM Softver specijalno kreiran za projekte koji sadrže armirano-betonske konstrukcije (oplata, izlivanje na licu mesta, montažne i polu-montažne zgrade, mostovi itd.)

semi precast parts balcony
Screenshot 42 1
bim software structural design
architecture model roof conversion
Screenshot 45 1
Flyer 2019 Brucke 13 white
bim software bridge construction
architecture model planning
Screenshot 43 1
cad reinforcement bridge piers
BIM planning with data 1
19Neue Cube Bewehrung
Sondermatten
Gittertrager fur konstruktive Fertigteile
Cube Bewehrung Stabstahl
BIM Property Sets

PDF datoteke

PDF icon

Obiteljska kuća 1
nacrti armature

PDF icon

Obiteljska kuća 2
nacrti armature

PDF icon

Obiteljska kuća 3
nacrti armature

PDF icon

Obiteljska kuća 4
nacrti armature

Primeri nacrta u STRAKON-u

strakon case study 1 small
strakon case study 2 small
strakon case study 3 small
strakon case study 4 small

Reference

BP Bau referenca
NS Drafter referenca
Detajl Infrastruktura referenca

BF BAU

NS DRAFTER

INFRASTRUCTURE

STRAKON omogućava efikasniji, tačniji i brži tok rada za vaše BIM projekte.

BIM Softver jednostavan za korišćenje sa odličnom podrškom i korektnim cenama licenciranja.

10 DANA BESPLATNO

*Besplatna probna verzija u trajanju od 10 dana, nije potrebna kreditna

Još uvek niste sigurni?

Kontaktirajte nas za besplatnu demonstraciju softvera!