CADprofi
Electrical

electro

CADprofi Electrical

Program pomaže pri projektovanju svih električnih instalacija u građevinarstvu i industriji. Aplikacija ima prikladan šematski editor, mogućnost dizajniranja arhitektonskih planova, kao i mogućnost kreiranja 3D modela za neke tipove instalacija.
CADprofi Electrical modul se može kupiti odvojeno ili u kompletnom CADprofi Suite paketu, koji sadrži sva 4 CADprofi modula u 50% cene.

Ključne karakteristike

·         Projektovanje distribucije električne energije, kontrola i automatizovana instalacija sa upotrebom viševarijantnih simbola koji omogućavaju bilo koju konfiguraciju aparature.

·         Svi simboli IEC-a, NFPA-a, ISO-a, PN-a i drugih biblioteka, koji su pripremljeni u skladu na nacionalnim i međunarodnim standardima. Simboli se mogu umetati pomoću automatskog pozicioniranja, prekida linija, automatskog numerisanja i označavanja.

·         Kompletne biblioteke vodećih proizvođača (kao što su Hager, Lovato, Cablofil, Legrand, ETI i drugi).

·         Projektovanje arhitektonskih planova, dodavanje utičnica i konektora, raspoređivanje rasvete, projektovanje linearnog osvetljenja i bilo koje vrste energije. Takođe, ovaj program nudi mogućnost podešavanja razvodnih kutija sa bilo kojom konfiguracijom utičnica i konektora.

·         Brzo adresiranje predmeta i numerisanje električnih kola sa automtskom kontrolom tačnosti numerisanja

·         Unapred definisani predlošci vodova, distributivni centri (rasklopna postrojenja), pokretači motora i mnogi drugi

·         Dizajniranje ICT kabineta sa elementima strukturnog kabliranja

·         Projektovanje automatizovanih sistema – takođe i sa PLC kontrolerima.

·         Blok dijagrami, električne šeme i simboli električne opreme koja se koristi u projektovanju pametne gradnje (EIB/KNS instalacioni simboli, kontroleri, kontrolne table alarma, neuroni, pretvarači, ulazni proširivači, PoE prekidači, modemi, ruteri, kamere, senzori itd.)

·         Projektovanje mnogih vrsta niskonaponskih instalacija, uključujući alarmne sisteme, nadzor, IP video nadzor, antene i drugo.

·         Projektovanje kablovskih trasa sa upotrebom pogodnih komandi za crtanje sekvence nosača kablova, kanalima i lestvičastim nosačima kablova sa automatskim umetanjem odgovarajućih okova. Nosači kablova mogu se automatski povući duž naznačene info-linije.

·         Mogućnost importa osvetljenja iz DIALux-a. Tokom prenosa, svo osvetljenje će biti zamenjeno CADprofi blokovima, a informacije o njima (naziv, tip) preuzeće se iz DIALux-a i zameniti odgovarajućim osobinama.

 • Projektovanje ugradnje sabirnica sa mogućnošću rada u 2D-u ili u 3D-u.
 • Projektovanje sistema za zaštitu od groma.
 • Troškovnik materijala/specifikacija iznosa kaba i druge specifikacije koje uključuju parametre elektrotehničkih predmeta i njihovo dodeljivanje krugu.
 • Projektovanje se vrši u skladu sa dizajnerovim navikama i potrebama.
 • Dostupne su metričke i imperijalne merne jedinice.
 • Alati za potpuni opis i detalje projekta.
 • Automatsko numerisanje objekata.
 • Sistem brzon pretraživanja proizvoda u bazi podataka.
 • Pristup CAD bibliotekama mnogih svetski poznatih proizvođača.
 • Mogućnost unošenja i dodavanja sopstvenih simbola ili predmeta korisniku programa.
 • Automatsko upravljanje slojevima i stilovima štampanja omogućava korisniku da postigne otisak sa unapred definisanom debljinom linije, bojama itd.
 • Mogućnost da se načini lista “omiljeni” koja omogućava da se radodvija u skladu sa korisnikovim navikama i sklonostima.
 • Mogućnost dodavanja sopstvenih prevoda ili promene tehnologije koja se koristi u programu.
 • Pametan način ubacivanja predmeta sa mogućnošću pričvšćivanja na druge objekte pomoću tehnologije “jednoga klika”.
 • Pametne komande koje omogućavaju obavljanje operacija brzon uređivanja simbola i objekata, direktno na crtežu.
 • Mogućnost kreiranja bilo kakvih dijagrama, dijagrama toka, tehnoloških i funkcionalnih šema, algoritama.
 • Mogućnost izrade troškovnika i specifikacija koje se mogu štamoati ili eksportovati u više formata, uključujući  pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html i mnoge druge.
 • Automatsko kreiranje grafičkih oznaka
 • Onlajn pomoć sa mnogobrojnim ilustracijama i video zapisima koji detaljno objašnjavaju kako se koristi program
 • Onlajn ažuriranje sistema.

Kreiranje šema

 

Da li ste umorni od ručnog crtanja šema? Da li biste željeli da ih automatski generišete? Postoji način!

U programu CADprofi, nakon izbora i postavljanja aparature u dijaloški prozor, možete automatski da generišete šeme distribucije energije. Na ovaj način možete brzo pripremiti projekat fokusirajući se samo na izbor proizvoda, ane na ručno crtanje.

creator big
CP-Manufacturers

Access to libraries of many well-known electrical and HVAC & Piping manufacturers.

CP-Symbols
 • A set of CAD symbols from various industries.
 • Possibility to buy a single library, whole branch series or a whole set (Suite).
 • Compatibility with the latest CAD programs.
 • Possibility to create specifications.
CADprofi
 • A comprehensive program that help in designing.
 • Access to libraries of well-known manufacturers.
 • Extended content of symbols libraries and parametrical objects from many standards.
 • Advanced editor for schemes and diagrams.
 • Possibility to extend the databases on your own.
 • Tools for full description and projects detailing.
 • Compatibility with the latest CAD programs.
 • Extended specification creator.
 • Additional edition commands.
video electrical

Check out our video tutorials!

Videos show efficient ways to create projects by using the CADprofi Architectural add-on. After seeing these movies, you can continue to „manually“ draw in your base CAD program. But will you still want to do it?

evac

Planovi evakuacije i zaštita od požara

CADprofi softver je sveobuhvatna aplikacija koja pomaže pri projektovanju kako u građevinarstvu, tako i u industriji, sa posebnim naglaskom na planove i sisteme koji osiguravaju sigurnost ljudi koji borave u zgradama. CADProfi Architectural modul omogućava brzo crtanje planova građevina i izradu planova evakuacije, zaštite od požara i sigurnosnih planova. Dostupno je nekoliko modulakoji pomažu pri dizajniranju industrijskih projekata koji se odnose na zaštitu od požara i evakuaciju.

Multilanguage

The Unicode based user interface supports 24 languages, i.e. English, Bulgarian, Chinese Simplified, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish and Turkish.

You can easily change the language in the configuration program.

Our software is available through well developed distributors network in many countries, thanks to this you can have direct support in your native language.

language
training

Ease of use

CADprofi is a professional parametric CAD application that vastly accelerates design work. The application’s convenient, user-friendly interface makes it possible to fully employ its features immediately, without the need of extensive software training. CADprofi is highly popular among architects and engineers. Less experienced users, who only occasionally work with CAD drawings, also highly praise the accessibility and functionality of our software.

Maximum Compatibility

Tens of thousands of users from all over the world have already chosen the CADprofi package. This is the reason, why we always take care to preserve full compatibility with other CAD applications in every new version of our software. Our applications will automatically configure itself to be optimally compatible with any selected software environment (AutoCAD, ARES Commander, BricsCAD GstarCAD, progeCAD, ZWCAD, IntelliCAD and many more). Drawings created in CADprofi are fully compatible with DWG and DXF formats and can be edited in any CAD application without the need to run and use our software.

requirements
allmodules

Comprehensive Functionality

Architects, engineers and designers use CADprofi to create projects of building construction, piping, plumbing, ventilation, electricity and other industry technology installations as well as the mechanical and structural constructions. The application package is composed of the following modules:

All of the application modules are mutually compatible, and each can be installed separately or in combination with any number of the others. CADprofi has been developed mainly as a tool used in 2D and isometric drawings. The continuously updated library of objects by many industry manufacturers also greatly facilitates 3D design. The software is equipped with a rich array of functions supporting the user at every level of design work: from autonumbering and description system to the bill-of-materials generation and exporting data into many file formats for further editing (including doc, xls, xml and many others).

Screenshots

electro screen1
electro screen2
electro screen3
electro screen4
electro screen5
electro screen6