logo

Spatial Manager™ za AutoCAD

Ukratko

 • Import u AutoCAD ili GstarCAD iz Google Earth-a (KML ili KMZ), OpenStreetMap-a (OSM ili PBF), Shapefiles-a (SHP), GPS-a, Points-a (mnogi formati), Excel-a, Access-a, ESRI ArcInfo®-a, MapInfo-a, GML-a (GML ili GZ), PostGIS-a, SQL Server-a, SQLite-a i mnogi drugi geoprostornih izvora
 • Eksport iz AutoCAD-a ili GstarCAD-au Google Earth (KML ili KMZ), Shapefiles (SHP), Points (mnogi formati), MapInfo, PostGIS, SQL Server, SQLite i mnoge druge geoprostorne izvore
 • Transformisanje koordinataopcionalno
 • Pozadinske kartemoćne i lake za korišćenje
 • Pretražite lokacije
 • Reljefna funkcija uključuje trodimenzionalne prikaze sa uzvišenja, DTM mreže, konture itd.
 • Objavlivanje na Google Earth-u
 • Tabele alfanumeričkih podataka as AutoCAD XDATA. Manage data tables and fields. Query selection. Data viewer and editor included
 • Čuvanje zadataka zarad ponovnog rada na njima, unesite procese koliko god puta biste željeli
 • Jednostavan interfejs,intutivan i produktivan
 • Trajna licenca.Platćate jednom, bez periodičnih naknada
 • Ne samo da radi u osnovnom AutoCAD-u:već i u AutoCAD Map 3D-u, AutoCAD Civil 3D-u, AutoCAD Architecture, and GstarCAD-u.

Uvod

Pogledajte video  https://www.youtube.com/watch?v=cFVKyNvJACI&t=113s

Spatial Manager™ za GstarCAD je moćan CAD dodatak dizajniram za korisnike AutoCAD-a ili GstarCAD-a kojima je potrebno da unesu, eksportuju i upravljaju prostornim podacima na jednostavan, brz i jeftin način, što uključuje mnoge mogućnosti koje do sada nisu viđene u CAD-u.

Dolazi u laganoj aplikaciji koja radi unutar CAD-a i omogućavaju korisniku da unosi i eksportuje geoprostorne podatke izmežu CAD crteža i geoprostornih datoteka, servera podataka ili skladišta podataka, prikazuje pozadinske mape i upravlja alfanumeričkim podacima i tabelama podataka.

Više informacija u vezi sa ovim na Vikipediji…

Unos u AutoCAD-u i GstarCAD-u

Spatial Manager™ za AutoCAD i GstarCAD unosi prostorne podatke u nove ili postojećeCAD crteže kao CAD objekte i proširene podatke o entitetima (EED/XDATA), koristeći se moćnim čarobnjakom koji korisniku omogućava da izabere ili odabere sve potrebno parametre unosa kako bi dobili diferencirane prostorne informacije u CAD crtežu.

Unos više pdataka odjednom, automatsko kreiranje slojeva, popunjavanje poligona, blokovi prema vrednostima podataka i mapiranim atributima, označavanje, elevacija, debljina ili prostorni filter samo su deo funkcionalnosti aplikacije prilikom unosa iz prostornih datoteka, sa servera podataka, skladišta podataka itd., korisnik može da izabere unos poligona pomoću “MPolygon“ objekata, čak i u osnovnom CAD-u.

Postoje neke napredne i moćne tehnike za ubrzavanje procesa unosa, kao što su “Unesi sve iz direktorijuma”, šema baze podataka ili datoteke sa više tablica.

“Zadaci” čuvaju sve parametre i opcije unosa, što Vam omogućava da proces ponovite koliko god želite puta. Moguće je izvršiti jedan ili više “Zadataka” odjednom.

Izvoz iz AutoCAD-a i GstarCAD-a

Spatial Manager™ za AutoCAD i GstarCAD  izvozi objekte sa crteža u prostorne datoteke ili baze podataka i čuva njihove proširene podatke entiteta (EED/XDATA) kao alfanumeričke tabele podataka, koristeći se čarobnjakom koji se služi sličnim koracima kao čarobnjak unosa. Na isti način, korisnik može da izabere ili odabere izvozne parametre kako bi definisao sve ciljne podatke među velikim brojem mogućnosti.

Postoje opcije za izvoz koordinata, dužine ili površine, slojeva objekata, držača i uzvišenja, osobina i naziva blokova, referenci i njihovih odlika, tekstova i njihovih odlika, otvora i njihovih odlika itd. Objekti će biti automatski filtrirani prilikom izvoza, a automatski se izvršavaju i sve geometričke operacije potrebne radi odgovaranja ciljnom formatu podatka (npr. segmentiranje zakrivljenih objekata).

Transformacija koordinata

Spatial Manager™ za AutoCAD i GstarCAD izračunaće geometrijske transformacije karakteristika u skladu sa procesima unosa i izvoza, što će zavisiti od odabranog sistema koordinata (CRS) za izvorne i ciljne podatke.

Korisnik može da izabere odgovarajuće CRS-ove iz kompletnog CRS kataloga ili sa liste koja uključuje najnovije korišćenje CRS-ova.

Pozadinske karte

Spatial Manager™ za AutoCAD i GstarCAD omogućava korisnicima CAD-a (od verzije 2008) da biraju između mnoštva pozadinskih karti od mnogih dobavljača, kao što su OpenStreetMap, Bing, MapBox, Ordnance Survey, itd. Ove karte će poboljšati kvalitet crteža i omogućiti korisnicima efikasnije poređenje i proveravanje.

Slike karti se automatski ažuriraju kada se promeni prikaz crteža (zum, pomeranje itd.), a rezolucija slika se automatski prilagođava veličini prikaza. Korisnik može da deviniše sopstvene pozadinske karte kako bi pristupio WMTS/WMS/TMS serverima mapa, unosio / izvozio ih i načinio statične snimke karti.

Pretražite lokacije

Spatial Manager™ za AutoCAD i GstarCAD  uključuje funkcije za geografsko lociranje poštanskih adresa, ulica, hauba suseda ili drugih geografskih objekata u Vašim crtežima.

Omogućava Vam pristup prozoru za pretraživanje teksta određene lokacije i automatsko zumiranje ili umetanje geometrije izabrane lokacije ili oznake pravougaone koverte.

Reljefi

Spatial Manager™ za AutoCAD i GstarCAD Vam omogućava da kreirate i upravljate reljefom i povezanim objektima.

3D tačke / blokovi seletovani u crtežu ili izgrađeni u elevacionom, usluge dobavljača u bilo kom odabranom području.

2D ili 3D konture. Manje i veće konture. Oznake kontura. Razdvajanje slojeva slike i uklapanje bilo koje pozadinske mape (unapred podešene ili konfigurisane od strane korisnika) na jednom ili više terena na njihovoj stvarnoj lokaciji.

3D reljefni modeli, koji koriste 3D mreže ili CAD/BIM objekte. Automatska projekcija slike i uklapanje bilo koje pozadinske mape (unapred podešene ili konfigurisane od strane korisnika) na jednom ili više terena na njihovoj stvarnoj lokaciji.

Objavljivanje na Google Earth-u

Spatial Manager™ za AutoCAD i GstarCAD uključuje specifične komande dizajnirane da bi eksport celoga ili dela objekta u vidljivim slojevima crteža i njihovih podataka u KML ili KMZ datoteku (Google Earth) putem operacije jednoga klika.

Trenutne organizacije slojeva i objekata uzimaju se u obzir prilikom preiranja rezultujuće Google Earth datoteke koja se može otvoriti u programu Google Earth (ako je instaliran).

Upravljanje strukturom podataka i direktna izmena podataka

Spatial Manager™ za AutoCAD i GstarCAD upravljaće alfanumeričkim podacima koji mogu biti povezani sa objektimaa pri samom procesu unošenja, ali korisnici takođe mogu dizajnirati i uređivati strukturu koja će se koristiti za čuvanje podataka. Oni mogu upravljati poljima i tabelama u skladu sa svojim potrebama.

Pored toga, vrednosti podataka mogu se izmeniti u paleti aplikacije ili putem moćne interaktivne mreže podataka, a postoje dve komande za odabir objekata: pomoću Upita (Quaries) ili prema tabeli u kojoj su priloženi. Kao dodatak, aplikacija nudi i naredbu koja omogućava zumiranje odabranih objekata.

Izvori korisničkih podataka

Spatial Manager™ za AutoCAD i GstarCAD uključuje UDS tehnologiju za lako povezivanje sa serverima baza prostornih podataka, kao i način na koji korisnik može definisati putanju do određene datoteke sa prostornim podacima, koristeći se svojim sopstvenim parametrima veze.

UDS-ovi izbegavaju da unose mnogo parametara veze, koje nije lako zapamtiti, i čuvaju se u korisničkim podešavanjima kako bi ih iskoristili u svakoj sesiji aplikacije.

Radi u AutoCAD-u, AutoCAD Map-u 3D i drugima

Spatial Manager™ ne samo da je kompatibilan sa AutoCAD-om, već i sa drugim aplikacijama zasnovanim na AutoCAD-u, kao što su GstarCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Architecture itd.