CADprofi
Architectural

mech

CADprofi Architectural

Program koji pomaže pri stvaranju građevinskih crteža, preseka i uzvišenja, te omogućava izvlačenje zidova, umetanje vrata i prozora, stvaranje arhitektonski dimenzioniranja i opisa, kao i upotrebu predmeta iz biblioteke nameštaja i druge opreme. Jedinstvena programska odlika je mogućnost izrade planova evakuacije i sigurnosnih planova.

CADprofi Architectural modul se može kupiti odvojeno ili u kompletnom CADprofi Suite paketu, koji sadrži sva 4 CADprofi modula u 50% cene.

Ključne karakteristike

 • Projektovanje jednoslojnih i višeslojnih zidova, sa mogućnošću definisanja bilo kojeg materijala i debljine svakog zidnog sloja.
 • Crtanje zidova uz odabranu ivicu, uz mogućnost definisanja početka od određene tačaka ili drugih objekata
 • Parametriska stolarija (vrata, prozori, garažna vrata) sa automatskom detekcijom debljine zida. Plan, poprečni presek i elevacijski pregled su dostupni.
 • Za paramatarske objekte, korisnik može specifikovati bilo koje dimenzije i svojstva.
 • Dinamičko određivanje smera umetanja vrata olakšava tačno pozicioniranje.
 • Automatsko definisanje i označavanje prostorija sa proračunom površine.
 • Projektovanje stepeništa sa mogućnošću određivanja dimenzija i broja gaznih slojeva.
 • Postavljanje krovova sa mogućnošću izračuna površinskih nagiba, uglova krova i njegove visine.
 • Arhitektonsko dimenzioniranje koje je pogodno za građevinske projekte. Program korisniku omogućava promenu stilova i dimenzijskih jedinica bez obzira koja je dimenzijska jedinica korištena na crtežu (npr. dimenzioniranje u cm crteža koji je pripremljen u mm). Jedinstvena karakteristika je mogućnost pretvaranja običnog CAD kotiranja u arhitektonsko kotiranje.
 • Simboli nivoa sa automatskim popunjavanjem naznačenih tačaka ordinata.
 • Arhitektonski simboli: rupe, ventilacioni kanali, oznake stolarije i drvenarije, reljefske padine, topografski simboli, strelice, opšti simboli itd.
 • Crtanje i uređivanje plana i puta za bekstvo u hitnom slučaju.
 • Bibilioteka simbola, oznaka i znakova iz kategorije zdravlja i sigurnosti, zaštite od požara i javnog informisanja.
 • Projektovanje se vrši u skladu sa dizajnerovim navikama i zahtevima.
 • Dostupne su metričke i imperijalne merne jedinice.
 • Alati za potpuni opis projekta i njegovih pojedinosti.
 • Automatsko numerisanje objekata.
 • Sistem brzog pretraživanja proizvoda u bazi podataka.
 • Pristup CAD biblioteci mnogobrojnih svetski poznatih proizvođača.
 • Mogućnost obeležavanja važnog i dodavanja vlastitih simbola ili objekata
 • Automatsko upravljanje slojevima i stilovima otiska omogućava korisniku postizanje otiska sa unapred definisanom debljinom crte, bojama itd.
 • Mogućnost dodavanja vlastitih prevoda ili promene terminologije koja se koristi u programu. Pametno umetanje objekata sa mogućnošću pričvršćivanja na druge objekte pomoću tehnologije “jednoga klika”.
 • Pametne naredbe koje omogućavaju obavljanje brzih operacija uređivanja simbola i objekata neposredno na crtežu.
 • Mogućnost izrade bilo kakvih dijagrama, dijagrama toka, tehnoloških i funkcionalnih šema, algoritama.
 • Mogućnost izrade troškovnika materijala i tehničnih podataka, koje je moguće odštampati i izvesti u više formata, uključujući pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html i mnoge druge.
 • Automatsko kreiranje grafičkih oznaka.
 • Onlajn pomoć sa mnogobrojnim ilustracijama i primerenim video zapisima koji u detalje opisuju kako koristiti program.
 • Onlajn ažuriranje sistema.
CP-Manufacturers

Pristup bibliotekama mnogih poznatih proizvođača elektrike, HVAC sistema i cevovoda.

CP-Symbols
 • Skup CAD simbola iz različitih industrija.
 • Mogućnost kupovine jedne biblioteke, cele serije ili celokupnog seta (Suite).
 • Kompatibilnost sa najnovijim CAD programima.
 • Mogućnost kreiranja specifikacija.
CADprofi
 • Sveobuhvatan program koji pomaže pri projektovanju.
 • Pristup bibliotekama poznatih proizvođača.
 • Prošireni sadržaj biblioteka simbola i parametarskih objekata mnogih tipova.
 • Napredni uređivač za šeme i dijagrame.
 • Mogućnost samostalnog proširivanja baze podataka.
 • Alati za postpuni opis projekta i njegovih pojedinosti.
 • Kompatibilnost sa najnovijim CAD programima.
 • Kreiranje proširenih specifikacija.
 • Dodatne komande za izmene.
video architectural

Pogledajte naše video upute!

Video zapisi pokazuju efikasne načine za kreiranje projekata pomoću CADprofi Architectural dodatka. Nakon što pogledate ove video zapise, možete nastaviti da “ručno” crtate u svom osnovnom CAD programu. Ali da li ćete i dalje to želeti?

evac

Planovi evakuacije i zaštite od požara

CADprofi softver je sveobuhvatna aplikacija koja pomaže pri projektovanju kako u građevinarstvu tako i industriji, sa posebnim naglaskom na planove i sisteme koji osiguravaju sigurnost ljudi koji borave u zgradama. Dostupno je nekoliko modula koji pomažu pri dizajniranju industrijskih projekata koji se odnose na zaštitu od požara i evakuaciju. CADprofi Architectural modul omogućava brzo crtanje planova zgrada i izradu planova evakuacije, zaštite od požara i sigurnosnih planova.

Višejezičnost

Korisnički interfejs zasnovan na Unicode-u podržava 24 jezika, tj. engleski, bugarski, pojednostavljeni kineski, hrvatski, češki, danski, holandski, finski, francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, rumunski, ruski, srpski, slovenački, španski, švedski i turski jezik.
Možete lako promeniti jezik u programu za konfiguraciju.
Naš softver je dostupan u dobro razvijenoj mreži distributera u mnogim zemljama, zahvaljujući tome možete imati direktnu podršku na svom maternjem jeziku.

language
training

Lakoća korišćenja

CADprofi je profesionalna parametarska CAD aplikacija koja znatno ubrzava projektovanje. Pogodan i lak za korišćenje, interfejs aplikacije omogućava da se odmah u potpunosti iskoriste njene funkcije, bez potrebe za opsežnom obukom za upotrebu softvera. CADprofi je veoma popularan među arhitektama i inžinjerima. Manje iskusni korisnici, koji samo povremeno rade sa CAD crtežima, takođe visoko hvale pristupačnost i funkcionalnost našeg softvera.

Maksimalna kompatibilnost

Desetine hiljada korisnika iz celoga sveta već su odabrale paket CADprofi. To je razlog zašto se uvek staramo da u svakoj novoj verziji našeg softvera sačuvamo potpunu kompatibilnost sa svim drugim CAD aplikacijama. Naše aplikacije će se automatski konfigurisati da bi bilo optimalno kompatibilne sa bilo kojim izabranim softverskim okruženjem (kao što su AutoCAD, ARES Commander, BricsCAD GstarCAD, progeCAD, ZWCAD, IntelliCAD i mnogi drugi). Crteži napravljeni u CADprofi-ju u postpunosti su kompatibilni sa DWG i DXF formatima i mogu se uređivati u bilo kojoj CAD aplikaciji bez potrebe za pokretanjem i upotrebom našeg softvera.

requirements
allmodules

Sveobuhvatna funkcionalnost

Arhitekte, inžinjeri i projektanti koriste CADprofi za kreiranje projekata visokogradnje, cevovoda, vodovoda, ventilacije, uvođenja električne energije i drugih industrijskih tehnologija, kao i mehaničkih i strukturnih konstrukcija. Paket aplikacija sadrži sledeće module:

Svi aplikativni moduli su međusobno kompatibilni i svaki se može instalirati odvojeno ili u kombinaciji sa bilo kojim brojem ostalih. CADprofi je razvijen uglavnom kao alat koji se koristi u 2D-u i izometrijskim crtežima. Pravovremeno ažurirajuća biblioteka objekata, dizajniranih od strane mnogobrojnih proizvođača u industriji, takođe u velikoj meri olakšava i 3D projektovanje. Softver je opremljen bogatim nizom funkcija koje podržavaju korisnika na svakom nivou rada: od sistema automatskog numerisanja i opisivanja, do generisanja liste materijala i izvoza podataka u mnogim formatima, zarad daljeg uređivanja (uključujući doc, xls, xml i mnoge druge formate).

Snimci ekrana

arch screen1
arch screen2
arch screen3
arch screen4
arch screen5
arch screen6