Naše solucije omogućavaju jednostavnu i rigoroznu kontrolu tunelskih radova na putevima, železnicana, podzemnim rudnicima i galerijama, sa mernim stanicama i 3D skenerima.

Rešenja stvorena prema instrumentu za prikupljanje podataka

1

Merne stanice

Geodetsko premeravanje i postavljanje tunela

TcpTunnel se može instalirati u širokom spektru motorizovanih totalnih stanica ili u sakupljaču podataka. Preseci se mere automatski, jednostavno prikazujući željeni interval i broj bodova po profilu. Aplikacija pokazuje teorijsku i izmerenu sekciju tunela, sa pogledom spreda i odozgo, prikazujući infra zone i zone prekomernog iskopavanja.

2

3D skener

Odeljci tunela sa 3D skenerima.

Polazeći od tačke zamućenja, izračunavaju se preseci, koji potom mogu biti izmenjeni pomoću moćnog uređivačkog programa. Oni mogu biti prikazani u 2D-u ili 3D-u, prikazujući infra zone i zone prekomernog iskopavanja, a mogu se izvesti i u DXF, sa mnogobrojnim mogućnostima prilagođavanja.

FeatureTcp TUNNEL CADTcp Scancyr
Import of LandXML and other file formatscheck e1590411141414check e1590411141414
Drawing of cross sectionscheck e1590411141414check e1590411141414
Area and volume reportscheck e1590411141414check e1590411141414
Generation of 3D modelcheck e1590411141414check e1590411141414
Point cloud editingcheck e1590411141414
Alignment deviation reportcheck e1590411141414
Inspection mapcheck e1590411141414
Orthoimagecheck e1590411141414
Virtual tourcheck e1590411141414