‘ВСИЧКО В ЕДНО’ BIM СОФТУЕР
Решение за Архитектура, Структурно и Механично инженерство

CYPE Ви позволява да работите по-бързо и ефективно
в работния процес Open BIM workflow. Създавайте лесно всичко от BIM модел, структурен анализ,
чертежи до енергиини анализи за вашия проект.

* 10 дневен безплатен период, без нужда от кредитна карта

Най-професионалната техническа поддръжка

Пълен екип от експерти в областта на архитектурата, инженерството и строителството е на разположение на потребителите на CYPE Software, за да отговарят на запитвания относно това как да използват нашите програми. Услугата за техническа поддръжка е ексклузивна и безплатна за потребителите на софтуер CYPE и е достъпна по целия свят.

CYPE също така предлага на своите потребители възможността да бъдат обучени чрез тематични семинари, както чрез уебинари, така и чрез обучение лице в лице. Това обучение е адаптирано към нуждите на нови потребители, ако обучението е насочено към запознаване с програмата, и към опитни потребители, когато обучението е насочено към усъвършенстване на уменията.

Софтуерът CYPE е разработен чрез интегриране на множество национални и международни стандарти и разпоредби във всички свързани дисциплини.

Използването на работна методология на BIM и платформата BIMserver.center позволява на потребителите да предлагат допълнителна стойност и да останат конкурентоспособни на експортния пазар чрез използване на софтуер, който е адаптиран и международно признат.

CYPE версия 2023 включва нови функции и подобрения,
най-вече тези, направени за архитектурни приложения
свързани с проектиране и 3D моделиране на сгради.

БЕЗПЛАТНИ 10 ДНИ

* 10 дневен безплатен период, без нужда от кредитна карта

Още не сте сигурни?

Свържете се с нас за презентация на софтуер.