‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

Logo
Logo

<< BACK

ВОДОПРОВОД И КАНАИЗАЦИЯ

PLUMBING AND WASTEWATER

<< BACK

Сред техническите мрежи на сградата водоснабдяването и отводняването играят особено деликатна роля по време на живота на сградата, като осигуряват хигиената и комфорта на нейните обитатели.

Трябва да се проектират тръби и да се предвидят възможни взаимодействия с други дисциплини (други технически мрежи, създаване на отвори за инсталации в конструкцията и т.н.).

Със софтуера CYPEPLUMBING проектирането на водоснабдителни и дренажни мрежи комбинира графичен вход с технически и кодови анализи, позволявайки както захранващите, така и дренажните мрежи да бъдат въведени директно в BIM модела, за да се визуализира 3D оформлението на останалите мрежи и
структурата на проекта.

cype plumbing and wastewater ikona 1 1

CYPEPLUMBING
Sanitary Systems

Проектиране на канализационни и дъждовни инсталации.

cype plumbing and wastewater ikona 2

CYPEPLUMBING
Water Systems

Проектиране на водопроводни инсталации.

cype plumbing and wastewater ikona 3

CYPEPLUMBING
Schematic Diagrams

Изработване на схеми за водопроводни инсталации.

cype plumbing and wastewater ikona 4

CYPEPLUMBING
Solar Systems

Проектиране на слънчеви колекторни инсталации.

CYPE версия 2023 включва нови функции и подобрения,,
най-вече тези, направени за архитектурни приложения
свързани с проектиране и 3D моделиране на сгради.

БЕЗПЛАТНИ 10 ДНИ

* 10 дневен безплатен период, без нужда от кредитна карта

Още не сте сигурни?

Свържете се с нас за презентация на софтуер.