1. Video – Uvod

Kroz uvodni videozapis proći ćemo kroz osnove potresnih analiza konstrukcija sa naglaskom na neliearnu pushover analizu koju upravo 3muri koristi. Dok su projektanti dobro upoznati sa linearnim postupcima proračuna, neliearni proračuni još uvijek ne doživljavaju široku primjenu u proračunu konstukcija visokogradnje. Ipak, kod proračuna postojećih zidanih konstrukcija linearne analize često postaju neadekvatan alat za evaluaciju ponašanja takvih konstrukcija pri potresnom djelovanju. Upravo u ovom uvodnom videozapisu objašnjavamo zašto je to tako.

2. Video – Sučelje i osnove 3muri softvera

Sučelje svakog programskog paketa za proračun konstrukcija osnova je efikasne uporabe takvih alata. U ovom videu objašnjavamo osnovne postavke i najvažnije elemente 3muri softvera. Uz to, objašnjeni su i principi i specifičnosti korištenja 3murija kao programskog alata za proračun konstrukcija kako bi se u sljedećim videozapisima lakše snalazili pri upravljanju softverom.

3. Video – Zadavanje elemenata modela i materijala

U ovom videozapisu prolazimo zadavanje osnovnih konstruktivnih elemenata modela što uključuje zadavanje zidova i međukatnih konstrukcija. Objašnjene su najvažnije opcije spomenutih izbornika te mogućnosti i principi modeliranja u 3muriju. Također, pokrivene su i mogućnosti zadavanja materijala ziđa uz objašnjenje osnovih parametara izbornika.

4. Video – Pushover analiza i interpretacija rezultata

U ovom videozapisu cilj je proći osnovne postavke pushover analize te izbornika za analizu rezultata u 3muriju. Na vrlo jednostavnom, edukativnom primjeru, pokazat ćemo mogućnosti i najvažnije opcije pri provedbi pushover analize. Potom, objasniti ćemo izbornik za interpretaciju i analizu izlaznih podataka nakon provedenog proračuna. Po završetku ovog videozapisa, moći ćete provoditi osnovne pushover analize za jednostavne i pravilne građevine.

Case study – Pristup proračunu realnih konstrukcija

U ovom videozapisu prolazimo proračun stvarne građevine. S obzirom da su osnovne postavke i sučelje softvera objašnjeni u prethodnim videozapisima, cilj ovog videa nije objašnjavanje samog 3murija kao alata već objašnjavanje načina i toka proračuna stvarnih zidanih građevina. Kroz ovaj video proći ćemo kroz cjelokupni postupak, od importiranja podloga do izlaznih rezultata uz interpretaciju i donošenje zaključaka o ponašanju u vezi predmetne građevine.