predstavitev programske opreme cype

Za vse gradbene inženirje!

V sredo 1. junija 2022 vam bomo v poslovni stavbi Atropola – Sejna soba ZEVS predstavili revolucionarno programsko opremo CYPE, ki s svojo 40 letno zgodovino razvoja v Evropi prinaša učinkovite, napredne in enostavne programske rešitve za celovito projektiranje vseh vrst gradbenih konstrukcij, kot so npr. jeklene hale, industrijski objekti, podporni zidovi in armiranobetonske stavbe. CYPE nudi vse v enem programu, od statične analize, dimenzioniranja elementov do samodejne izdelave načrtov in poročil!

Predstavili vam bomo tudi BIM programska orodja za sočasno sodelovanje med arhitekti, investitorji in inženirji vseh strok za kakovostno izvedbo kompleksnih
projektov. Prav tako bo predstavljeno projektiranje v BIM-u za jeklene konstrukcije, statično analizo in izračun jeklenih spojev.

ikona 1

CYPE 3D

Modeliranje in projektiranje jeklenih, lesenih, aluminijastih in armiranobetonskih konstrukcij.
ikona 2

CYPE Connect

Modeliranje in analiza konstrukcijskih spojev (jeklo-les) s pomočjo končnih elementov.
ikona 3

StruBIM Steel

Modeliranje jeklenih konstrukcij vključno z vsemi potrebnimi elementi (profili, pločevine, vijaki, zvari in sidra) za proizvodnjo. Program omogoča tudi izdelavo delavniških načrtov in rezultate v DSTV formatu.
ikona 4

Katalog vseh CYPE programov 2022

Program

8.30

prijava in jutranja kava

9.00

Uvod v dogodek (Primož Skubic) 20 min

9.20

Predstavitev sodelovanja med programoma ArchiCAD in Revit, med arhitekti in gradbenimi inženirji preko BIM.server platforme (Douglas Cordeiro, CYPE Španija) 40 min

10.00

Odmor za kavo

10.15

Predstavitev rešitve CYPE za analizo in načrtovanje jeklenih konstrukcij in jeklenih spojev (Diego Cuellar, CYPE Španija) 60 min

11.15

Primeri iz prakse in Q&A 15min

11.30

Kosilo v restavraciji Atropola