Modul armature

menu reinforcement

Glavne značajke

GstarConcrete omogućuje crtanje šipki za armaturu linearnim, lučnim i poligonalnim oblicima. Šipke su poveznica na odgovarajuću ”Dijalošku ploču” koja sadrži sve detalje, automatsku numeraciju te stvarni i interaktivni pregled.

Šipke u GstarConcrete programu su pametne, dinamične polilinije, podložne potpunoj kontroli pomoću ”dijaloške ploče” ili podesive izravno kroz crtež.

SW vam također daje mogućnost stvaranja korelacije između unutarnjih i vanjskih šipki (crtež i rastavljeni pogledi); zapravo GstarConcrete nudi korisniku mogućnost podešavanja duljine oblika, mijenjanjem mjere njihovih stranica ispisanih na šipkama ili rastezanjem. Šipke su grupirane prema pripadajućim elementima. Naš SW predstavio je ”mogućnosti” stvarne vizualizacije (debljina i savijanje). Konačno, korisnik može pretražiti položaj svake šipke na crtežu.

Presjek šipke

GstarConcrete omogućuje generiranje i upravljanje presjecima šipki, stvarajući pojedinačne ili višestruke presjeke, usklađene sa strukturom zida, na luku, liniji ili opsegu. Omogućuje generiranje serija određivanjem promjera, udaljenosti ili broja. Uveo je mogućnost povezivanja svake šipke na crtežu i njenog presjeka. Nudi personalizaciju višestrukog izgleda, poput vizualizacije promjera, stvarnih 1-1 ili na temelju crteža u mjerilu te mnogih drugih vizualnih opcija.

 Pregled šipki

Serije šipki pregledavamo u 3D ili s prednje strane (npr. armatura grede). Generiranje serija podrazumijeva definiciju promjera, udaljenosti ili broja i omogućuje ,mpge druge opcije i svojstva, uglavnom vezu s njihovim položajem u ”eksplodiranom” prikazu, pojedinačnu ili višestruku vizualizaciju.

Dodatni podatci (Callouts)

GstarCAD Concrete uključuje i mogućnost generiranja dodatnih podataka i upravljanja njima. Dodatni podatci povezani su sa svojima položajima i mogu se nacrtati prema nekoliko različitih grafičkih opcija.

Popisi šipki

Popisi šipki mogu se automatski generirati iz crteža, pokazujući težinu i savijanje, a zatim se grupiraju prema uobičajenim pripadajućim elementima. Tablice sadrže sve šipke grupirane po jednakom promjeru i/ili obliku. Napokon, korisnik može izvući automatske izračune ukupnih količina po skupinama, vrstama šipki ili elementima i dobiti sve izračune koji se mogu izvesti u Excel.

Uvoz armature iz proračuna

Kao dodatnu funkciju, SW omogućava uvoz shema aramture iz glavnih programa proračuna (direktorij na www.gstarconcrete.com), putem Open_GC protokola. Svi položaji se automatski numeriraju, uzimajući u obzir već postojeće položaje na crtežu.

Posebne funkcije

AUTOSHAPE Tehnologija

Program je osmišljen kako bi mogao shvatiti bilo koju vrstu geometrije; također omogućuje razgradnju i rekompoziciju skupine šipki u osnovnim pod-područjima, automatski proračun te izvedbu automatskog proračuna s primjenom betonskog pokrova. Zahvaljujući SW funkcionalnosti, svaka se šipka automatski prilagođava geometriji zida.

Izmjena i upravljanje armaturom

Ostale opcije ili naredbe su ”Dodaj ili izbriši”. Korisne su za brisanje ili dodavanje bilo kojeg oblika. Uključuje i mogućnost razdvajanja oblika na druga dva oblika koji se preklapaju.

U GstarConcreteu je čak moguće mijenjati geometriju šipki uređivanjem i promjenom mjere jedne strane ili rastezanjem i povlačenjem ”hvata”. Omogućuje primjenu naredbe ”Uređivanje filtara”, značajke bilo koje šipke mogu se mijenjati (npr. primjenom samo određenog promjera ili udaljenosti) i kopirati. Mogu se kopirati na isti crtež ili na druge crteže. Zatim im se automatski dodjeljuje njihov broj pozicije, u skladu s onima koji su već prisutni. Održavaju se korelacije između armature i dodatnih podataka. Daljnje mogućnosti su: grupiranje oblika, specifična naredba koja grupira sve identične oblike na crtežu te ponovno numeriranje (Renumber), koja omogućuje da se šipke ponovno numeriraju ili da imaju podrijetlo i glavni smjer.

1
2
3