ALCAD – Najbolja alternativa za AutoCAD

Zašto koristiti ALCAD softver kao CAD program

ALCAD 3D Architecture

ALCADs MEP dodaci

Usporedba ALCAD-a i AutoCAD-a

ALCAD 2021

ALCAD 2021 LT

AUTOCAD

AUTOCAD LT

ALCAD 3D dodatci (HVAC / Arhitektura)

ALCAD 2D dodatci (HVAC)

3D modeliranje Solid objekata

Jednokratno plaćanje (trajna licenca)

*

*

Fotorealistična 3D vizualizacija

Cijena

399€

299€

2000€ godišnje

500€ godišnje

*ALCAD je trajna licenca. HVAC dodatci su u obliku godišnje pretplate – prva godina je besplatna.