3muri

ANALIZA

analisi

Analiza rezultata metodom naguravanja i statička analiza zidanih zgrada

3Muri je softverski program za analizu konstrukcija izgrađenih od zidanih i mješovitih materijala putem nelinearne statičke analize naguravanjem (eng. Pushover analysis).

Snaga 3Muri-ja leži u inovativnoj metodi računanja temeljenoj na metodi ekvivalentnih okvira koja Vam može pružiti informacije o stvarnom ponašanju zidane konstrukcije pri seizmičkim djelovanjima, a pritome je krajnje jednostavna.

3Muri nudi sučelje za modeliranje konstrukcije s intuitivnim kontrolama, automatsko generiranje analitičkih modela i njihovih proračuna, te postprocesorom za neposredni prikaz rezultata i kreiranje izvještaja.

3muri je produkt suradnje tvrtke S.T.A. DATA i istraživačke grupe predvođene profesorom Sergiom Lagomarsinom, redovitim profesorom s građevinskog odsjeka Sveučilišta u Genovi. Sa svojom skupinom specijalista (inženjeri Andrea Penna, Alessandro Galasco sa sveučilišta u Paviji, te Serene Cattari sa sveučilišta u Genovi), u softver 3muri uspješno su implementirani teoretski aspekti proračuna zidanih konstrukcija temeljeni na laboratorijskim ispitivanjima i analizama stvarnih konstrukcija oštećenih u potresima. Ovakva suradnja akademske i stručne zajednice garantira praktičan i pravovremeno ažuriran softverski program koji zadovoljava najprofesionalnije zahtjeve.

Video zapis:

Galerija primjera

Modeliranje konstrukcija

Analize i rezultati

MODULI

3muri moduli sensibilita

Uz osnovni softver, koji je posvećen globalnoj analizi, dostupni su i sljedeći opcijski moduli. Možete kupiti samo one koji su Vam potrebni, čime optimizirate svoj trošak. Opcijski moduli integrirani su u softver 3muri nakon kupnje te ih je moguće koristiti po potrebi unutar istog globalnog modela.

Lokalni mehanizmi

Kada globalni integritet konstrukcije nije osiguran zbog nedostatka veze između podova i zidova, neophodna je verifikacija lokalnih mehanizama prevrtanja (kontrola mogućeg odvajanja zidova od poda). Provjera lokalnih mehanizama moguća je u modulu „Lokalni mehanizmi“, a modul se nadovezuje na već izrađeni globalni model konstrukcije. Na taj način, korištenjem već izrađenog modela sa geometrijom, opterećenjima i materijalom, moguće je obaviti lokalne provjere te na taj način unutar jednog modela obuhvatiti lokalno i globalno ponašanje konstrukcije.

Osjetljivost

Analiza osjetljivosti parametara (sensitivity analysis) korisna je za bolje razumijevanje konstrukcije i ključnih parametara proračune te za preciznije planiranje plana ispitivanja konstrukcije. Kod postojećih građevina postoji određena razina nepouzdanosti ulaznih parametara (npr. mehaničke karakteristike materijala) koje direktno utječu na točnost izlaznih podataka odnosno na procjenu seizmičke otpornosti. Analizom osjetljivosti moguće je identificirati ključne parametre te im pridružiti težinske faktore kako bi adekvatno obuhvatili njihov utjecaj na konačne rezultate proračuna. Rezultat je stjecanje dojma i znanja o karakteristikama i elementima konstrukcije koji najviše doprinose globalnom odgovoru konstrukcije.

Višenitnost

Ovaj modul omogućava ubrzanje izračuna odabirom metode računanja i uporabom multiprocesora. Tada su dostupna dva različita tipa „solvera“: odabir metode izračuna gustim matricama i / ili rijetkim matricama i uporaba multiprocesora. Softverski program 3Muri izvodi proračun pomoću metode završnih elemenata(FEM) koja se temelji na matrici krutosti K. Proračun pomoću algoritama rijetke matrice, koja se može lako sažeti, čini izračun bržim uz smanjenu uporabu memorije. Uporabom multiprocesora možete istovremeno provoditi više analiza koristeći više jezgri procesora računala, na taj način štedeći vrijeme.

EC6

Modul EC6 omogućuje statičke verifikacije prema Eurocode 6.

EC8

Modul EC8 omogućuje seizmičke provjere prema Eurocode 8.

Veza s Axis VM

3Muri je cjelovit softver sa cjelokupnom funkcionalnošću za provjeru zidanih i mješovitih struktura. Softver Axis VM, izravno povezan s 3Muri-jem, možete koristiti da biste dovršili analizu i projektiranje s dodatnim elementima kao što su: posebni temelji (pločice, stupovi itd.), projektiranje novih greda, stupova, garnitura, umetanje stubišta ili novih elemenata. Pomoću modula Axis VM možete automatski unijeti ono što je napravljeno u 3Muri-ju, dobivajući odgovarajući model za dalju obradu. Za više informacija pročitajte brošuru i pogledajte prezentacijski videozapis.

POSTOJEĆE GRAĐEVINE

3muri rinforzi2

Ojačanja konstrukcija

Neke već postojeće konstrukcije ne mogu izdržati zahtjevani intenzitet seizmičke pobude pa može biti potrebno izvršiti seizmička ojačanja. Elementi za ojačanje mogu biti dodani u postojećem globalnom modelu.

Talijanski propis NTC, poglavlje 10, odnosi se na izmjene i ojačanja konstrukcije. U 3muriju je moguće obuhvatiti ovakve intervencije kroz ubacivanje elemenata za ojačanje, poput čeličnih kabela, injektiranja, ojačavanja FRP ili armaturnim mrežama i slično. Također moguć je numerički dokaz nosivosti ovako ojačanih elemenata. Osim toga moguće je unijeti dodatne elemente poput stupova, greda, zidova, čeličnih okvira i slično.

Za detaljnije dimenzioniranje ovakvih elemenata postoji direktna automatska veza sa softverima AxisVM i Piano NTC. Daljnju analizu je također moguće izvršiti pomoću ET Inženjerskih alata i SaiTu programa.

BIBLIOTEKA MATERIJALA – MAPEI

Od sada moguće je korištenje MAPEI biblioteke materijala i ojačavajućih sustava za model Vaše konstrukcije unutar 3Murija. Preuzmite datoteku biblioteke i koristite je besplatno.

KLIKNITE OVDJE DA PREUZMETE MAPEI BIBLIOTEKU

Instrukcije za instalaciju: Instalirajte 3Muri probnu verziju ili 3Muri softver, potom preuzmite datoteku Mapei Biblioteke, sačuvajte je u 3Muri mapi za instalaciju, pa je pokrenite dvostrukim klikom miša

Preuzmi demo
Zatraži ponudu