CADprofi
Electrical

electro

CADprofi Electrical

Program pomaže pri projektiranju svih električnih instalacija u građevinarstvu i industriji. Aplikacija ima prikladan shematski editor, mogućnost projektiranja arhitektonskih planova, kao i mogućnost kreiranja 3D modela za neke tipove instalacija.
CADprofi Electrical modul se može kupiti odvojeno ili u kompletnom CADprofi Suite paketu, koji sadrži sva 4 CADprofi modula u 50% cijene.

Glavne značajke

·         Projektiranje distribucije električne energije, kontrola i automatizirana instalacija s uporabom multivarijantnih simbola koji omogućuju bilo koju konfiguraciju aparature.

·         Svi simboli IEC-a, NFPA-a, ISO-a, PN-a i drugih biblioteka, koji su pripremljeni u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima. Simboli se mogu umetati pomoću automatskog pozicioniranja, prekida linija, automatskog numeriranja i označavanja.

·         Kompletne biblioteke vodećih proizvođača (kao što su Hager, Lovato, Cablofil, Legrand, ETI i drugi).

·         Projektiranje arhitektonskih planova, dodavanje utičnica i konektora, raspoređivanje rasvjete, projektiranje linearnog osvjetljenja i potencijala bilo koje vrste energije. Također, ovaj program nudi mogućnost podešavanja razvodnih kutija s bilo kojom konfiguracijom utičnica i konektora.

·         Brzo adresiranje predmeta i numeriranje električnih kola s automatskom kontrolom točnosti numeriranja.

·         Unaprijed određeni predlošci vodova, distributivni centri (rasklopna postrojenja), pokretači motora i mnogi drugi.

·         Dizajniranje ICT kabineta s elementima strukturnog kabliranja.

·         Projektiranje automatiziranih sustava – također i s PLC kontrolorima.

·         Blok dijagrami, električne sheme i simboli električne opreme koja se koristi u projektiranju pametne gradnje (EIB/KNS instalacioni simboli, kontrolori, kontrolne table alarma, neuroni, pretvarači, ulazni ulazni proširivači, PoE prekidači, modemi, usmjerivači, kamere, senzori itd.)

·         Projektiranje mnogih vrsta niskonaponskih instalacija, uključujući alarmne sustave, nadzor, IP video nadzor, antene i drugo.

·         Projektiranje kablovskih trasa s uporabom pogodnih komandi za crtanje sekvence nosača kablova, kanalima i kabelskim ljestvama s automatskim umetanjem odgovarajućih fitinga. Nosači kablova mogu se automatski povući duž naznačene info linije.

·         Mogućnost importa osvjetljenja iz DIALux-a. Tokom prijenosa, sve osvjetljenje će biti zamijenjeno CADprofi blokovima, a informacije o njima (naziv, tip) biće preuzete iz DIALux-a i zamijenjene odgovarajućim osobinama.

 • Projektiranje ugradnje sabirnica s mogućnošću rada u 2D-u ili u 3D-u.
 • Projektiranje sustava za zaštitu od groma.
 • Troškovnik materijala/specifikacija iznosa kabela i druge specifikacije koje uključuju parametre elektrotehničkih predmeta i njihovo dodjeljivanje sklopu.
 • Projektiranje se vrši u skladu s projektantovim navikama i potrebama.
 • Dostupne su metričke i imperijalne mjerne jedinice.
 • Alati za potpuni opis i detalje projekta.
 • Automatsko numeriranje objekata.
 • Sustav brzog pretraživanja proizvoda u bazi podataka.
 • Pristup CAD bibliotekama mnogih svjetski poznatih proizvođača.
 • Mogućnost unošenja i dodavanja vlastitih simbola ili predmeta korisniku programa.
 • Automatsko upravljanje slojevima i stilovima štampanja omogućava korisniku da postigne otisak s unaprijed određenom debljinom linije, bojama itd.
 • Mogućnost da se načini lista “omiljeni” koja omogućava da se rad odvija u skladu s korisnikovim navikama i sklonostima.
 • Mogućnost dodavanja vlastitih prijevoda ili promjene tehnologije koja se koristi u programu.
 • Pametan način ubacivanja predmeta s mogućnošću pričvršćivanja na druge objekte pomoću tehnologije “jednoga klika”.
 • Pametne komande koje omogućuju obavljanje operacija brzog uređivanja simbola i objekata, direktno na crtežu.
 • Mogućnost kreiranja bilo kakvih dijagrama, dijagrama toka, tehnoloških i funkcionalnih shema, algoritama.
 • Mogućnost izrade troškovnika i specifikacija koje se mogu otisnuti ili izvesti u više formata, uključujući  pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html i mnoge druge.
 • Automatsko kreiranje grafičkih oznaka
 • Pomoć na mreži, s mnogobrojnim ilustracijama i uzornim video zapisima koji u detalje opisuju kako koristiti program.
 • Mrežno ažuriranje sustava.

Kreiranje shema

Umorni ste od ručnog crtanja shema? Željeli bi da se automatski generiraju? Postoji način!

U programu CADprofi, nakon izbora i postavljanja aparature u dijaloški prozor, možete automatski generirati sheme distribucije energije. Na ovaj način možete brzo pripremiti projekt fokusirajući se samo na izbor proizvoda, a ne na ručno crtanje.

creator big
CP-Manufacturers

Pristup bibliotekama mnogih poznatih proizvođača elektrike, HVAC sustava i cjevovoda.

CP-Symbols

• Skup CAD simbola iz različitih industrija.

• Mogućnost kupovine jedne biblioteke, cijele serije ili cjelokupnog seta (Suite).

• Kompatibilnost s najnovijim CAD programima.

• Mogućnost kreiranja specifikacija.

CADprofi

• Sveobuhvatan program koji pomaže pri projektiranju.

• Pristup bibliotekama poznatih proizvođača.

• Prošireni sadržaj biblioteke simbola i parametarskih objekata mnogih tipova.

• Napredni uređivač za sheme i dijagrame.

• Mogućnost samostalnog proširivanja baze podataka.

• Alati za potpuni opis projekta i njegovih pojedinosti.

• Kompatibilnost s najnovijim CAD programima.

• Kreiranje proširenih specifikacija.

• Dodatne naredbe za izmjene.

video electrical

Pogledaj naše video tutoriale!

Video prikazuju efikasne načine za kreiranje projekata korištenjem CADprofi Electrical dodatka. Nakon gledanja vide, možete nastaviti “ručno” crtati u svoju bazu CAD programa. Ali hoćete li još htjeti to raditi?

evac

Planovi evakuacije i zaštita od požara

CADprofi softver je sveobuhvatna aplikacija koja pomaže pri projektiranju kako u građevinarstvu, tako i u industriji, s posebnim naglaskom na planove i sustave koji osiguravaju sigurnost ljudi koji borave u zgradama. CADProfi Architectural modul omogućava brzo crtanje planova građevina i izradu planova evakuacije, zaštite od požara i sigurnosnih planova. Dostupno je nekoliko modula koji pomažu pri dizajniranju industrijskih projekata koji se odnose na zaštitu od požara i evakuaciju.

Višejezičnost

Korisničko sučelje zasnovano na Unicodeu podržava 24 jezika, tj. engleski, bugarski, pojednostavljeni kineski, hrvatski, češki, danski, nizozemski, finski, francuski, njemački, grčki, mađarski, talijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, srpski, slovenski, španjolski, švedski i turski.

Jezik možete jednostavno promijeniti u postavkama.

Naš softver je dostupan preko mreže distributera u više država i zahvaljujući tome možete dobiti korisničku podršku na vašem jeziku.

language
training

Lakoća korištenja

CADprofi je profesionalni parametrični CAD program koji uvelike ubrzava rad. Ugodan interface programa omogućava potpuno korištenje njegovih mogućnosti bez potrebe za prilagodbom i učenjem programa. CADprofi je veoma popularan među arhitektima i inženjerima. Manje iskusni korisnici, koji povremeno rade s CAD crtežima također hvale pristupačnost i funkcionalnost našega softvera.

Potpuna kompatibilnost

Deseci tisuća korisnika iz cijeloga svijeta su već odabrali CADprofi paket. To je razlog zbog kojeg uvijek brinemo da održimo potpunu kompatibilnost s ostalim CAD aplikacijama u svakoj novoj verziji našega softvera. Naše aplikacije će se automatski konfigurirati da budu kompatibilne s izabranim softverskim okruženjem (AutoCAD, ARES Commander, BricsCAD, GstarCAD, progeCAD, zwcad, IntelliCAD i mnogi drugi). Crteži kreirani u CADprofi programu su potpuno kompatibilni s DWG i DXF formatima i mogu se uređivati u bilo kojoj CAD aplikaciji bez potrebe za pokretanjem i korištenjem našega softvera.

requirements
allmodules

Funkcionalnost

Arhitekti, inženjeri i dizajneri koriste CADprofi za visokogradnju, cjevovode, vodovode, ventilacijske sisteme, struju i ostale tehnološke instalacije kao i mehaničke i strukturne konstrukcije. Paket se sastoji od sljedećih dodataka:

Svi dodatci su međusobno kompatibilni i svaki može biti instaliran zasebno ili u kombinaciji s drugim dodatkom. CADprofi je razvijen primarno kao alat za korištenje u 2D i izometrijskim crtežima. Knjižnica koju konstantno nadograđuju mnogi proizvođači uvelike olakšava 3D dizajn. Softver je opremljen s bogatim nizom funkcija koje pomažu korisniku pri svakom nivou dizajna: od sustava opisa do generiranja materijala i izvoza podataka u razne formateza daljne uređivanje (uključujući doc, xls, xml i ostale).

Screenshots

electro screen1
electro screen2
electro screen3
electro screen4
electro screen5
electro screen6