ProtaStructure je popolnoma kompatibilen s programsko opremo podjetja Computers and Structures, Inc. (CSI). Gre za programa SAP2000 in ETABS, ki sta najbolj znana programa podjetja CSI. ETABS je priznana programska rešitev za statične analize in projektiranje konstrukcij, ki omogoča zelo hitre linearne in nelinearne analize ter obstaja in se razvija že več kot 40 let.

Poglejmo si enostaven postopek izvoza poljubnega modela iz ProtaStructure v ETABS. Pogoj pred izvozom datoteke v omenjen program je uspešno izvedena statična analiza objekta. Po uspešni analizi se v pogovornem oknu analize pomaknemo na zavihek ‘Model Export’. Tu izberemo možnost ‘Etabs model Export’.

ProtaStructure model v ETABS

ProtaStructure okno izvoz Etabs 1

Na voljo imamo nekaj nastavitev pri izvozu modela. Izvozimo lahko diafragme, določimo način upoštevanja lastne teže elementov in način pretvorbe plošč. Ko izberemo ustrezne nastavitve in kliknemo OK.

Program nam sporoči lokacijo izvožene datoteke, ki ima končnico .e2k. Novo izvoženo datoteko lahko uvozimo v program ETABS.

ProtaStructure izvoz v Etabs 1

Zaženemo ETABS in pod zavihkom ‘File’ najdemo ‘Import’ ukaz, s katerim odpremo izvoženo datoteko iz programa ProtaStructure. Začne se postopek uvoza modela, ki lahko pri večjih modelih traja tudi nekaj minut. Po končanem uvozu se takoj vidi analitični model objekta, ki smo ga izdelali v ProtaStructure programu.

Etabs Prota uvoz

Vidno je, da so vsi gradniki modela uspešno pretvorjeni v ETABS okolje. Pretvorjene so etaže, nosilci, plošče, stebri, podpore, členki in prerezi elementov. Po pregledu modela, lahko naprej delamo v obravnavanem programu in izvedemo statično analizo itd. Pri velikih modelih moramo biti pozorni na to, da se lahko zgodi, da kakšen element ni uspešno uvožen. Težavo lahko hitro rešimo tako, da dodamo manjkajoči element, ki ni bil uvožen.

ProtaStructure je eden izmed redkih programov, ki omogoča kakovostno kompatibilnost z omenjenimi programi podjetja CSI.