3muri

ANALIZE

analisi

Pushover in statična analiza zidanih konstrukcij

3Muri je programsko orodje za analizo iz zidanih in mešanih materialov z nelinearno (potisno) in statično analizo. Prednost programa predstavlja njegova uporaba računske metode MKE (metoda končnih elementov), ki poleg izjemne enostavnosti uporabe podaja tudi informacij o dejanskem vedenju konstrukcije med potresnim delovanjem.

Programsko orodje ponuja risalno območje za vstavljanje strukture z intuitivnimi kontrolami, motor za ustvarjanje računskih modelov in njihovih rešitev ter postprocesor za takojšnjo predstavitev rezultatov in izdelavo poročila o izračunu.

3Muri je nastal s skupnim projektom S.T.A. DATA in raziskovalno skupino, ki jo pod vodstvom profesorja Sergio Lagomarsino z oddelka za gradbeništvo na univerzi v Genovi. Skupaj z drugimi strokovnjaki (Eng. Andrea Penna in ing. Alessandro Galasco iz Pavia Eucentre in Eng. Serena Cattari, Univerza v Genovi) so zaključili teoretične vidike podjetja 3Muri z laboratorijskimi eksperimenti in analizami na resničnih strukturah. Njihovo neprekinjeno sodelovanje nam danes zagotavlja programsko opremo, ki se stalno posodablja in je popolnoma funkcionalna ter zanesljiva tudi za najbolj zahtevne potrebe.

Video primeri:

Zidane konstrukcije izdelane v 3Muri

Modeliranje konstrukcij

Analize in rezultati

MODULI

3muri moduli sensibilita

Poleg glavne programske opreme, ki je namenjena globalni analizi strukture, so na voljo različni izbirni moduli. Optimizirjate stroške z izbiro modulov, ki jih potrebujete ter prilagodite 3Muri vašim potrebam.

Lokalni mehanizmi

Zidano objekt si poenostavljeno lahko predstavljamo kot konstrukcijo škatlastega tipa, ki mora prevzeto potresno obtežbo kot celota. Kadar zaradi pomanjkanja povezav med tlemi in stenami vedenje škatle ni gotovo, je potrebno preveriti lokalne mehanizme (nadzor morebitne ločitve sten od tal). Za preverjanje lahko uporabite modul »Lokalni mehanizmi«, začenši z modelom, uporabljenim za globalno preverjanje. Z integriranim modelom z geometrijskimi podatki, obremenitvami in pogoji vpetosti lahko izvajate lokalna preverjanja na izbranih območjih.

Občutljivost
Analiza občutljivosti je računska metoda, ki se uporablja za boljše razumevanje strukturnega delovanja  in natančnejše načrtovanje. Dvomi med modeliranjem neposredno vplivajo na oceno potresne varnosti. Metodologija analize občutljivosti vključuje identifikacijo skupin parametrov, ki izražajo stopnjo negotovosti. Z izvajanjem različnih nelinearnih analiz program identificira raven občutljivosti za vsak parameter in določi utež glede na pomembnost. Rezultat je pridobitev boljšega poznavanja značilnosti strukture in posameznih elementov, ki prispevajo k globalnemu delovanju.

Večprocesni način
Modul omogoča pospešitev izračunov z izbiro metode izračuna in uporabo večprocesnega načina. Na voljo sta dva različna parametra reševanja: izbira metode izračuna z gostimi matrikami ali z redkimi matrikami z uporabo večprocesnega načina. Programska oprema 3Muri izvede izračun po metodi MKE (metoda končnih elementov), ki mora poznati matriko togosti K. Izvajanje operacij z uporabo redkih matričnih algoritmov, ki jih je mogoče enostavno stisniti, omogoča hitrejše izračune z manjšo porabo pomnilnika. Z uporabo večprocesnega načina lahko različne analize izvajate istočasno na različnih procesorjih s čimer prihranite čas.

EC6
Modul EC6 omogoča statično preverjanje v skladu z Evrokodi 6.

EC8
Modul EC8 omogoča potresno preverjanje konstrukcij v skladu u Evrokodi 8.

Povezovanje z Axis VM
3Muri je popolna programska oprema z vso funkcionalnostjo za preverjanje zidanih in mešanih konstrukcij. Za dodatne analize in natančnejše načrtovanje z elementi kot so: temelji (plošče, armaturne palice,. ipd.), oblikovanje nosilcev, gred, stebrov, stopnišč, lahko uporabite programsko orodje Axis VM, ki je neposredno povezana s 3Muri. Modele izdelane v 3Muri lahko enostavno izvozite v AxisVM in nadaljujete z analizami armatur.

OBSTOJEČE ZGRADBE

3muri rinforzi2

Analiza obstoječih zidanih konstrukcij

Nekateri starejši objekti, ne morejo prenesti potresnih obremenitev, zaradi česar so potrebna ojačitvena dela.

V nekaterih primerih, so bili ojačitveni elementi že dodani in jih je potrebno upoštevati v računskem modelu.

Programsko orodje 3muri lahko posege v obstoječe konstrukcije enostavno simulira z vrsto ojačitvenih elementov, kot so utrditve nosilnih elementov (injektiranje zidovja, oblaganje zidov z AB ometi), vgradnja vodoravnih zidanih vezi (jeklenih palic, sidranih na stičiščih ali vogalih zidov), utrjevanje tal, ipd. Prav tako lahko vstavljate nove elemente, kot so nosilci, stebri, armiranobetonske stene, jekleni okvirji, itd.

V primeru, da elementov ni mogoče določiti, lahko naredite simulacijski projekt z uporabo elementov, ki so bili pričakovani v časi gradnje objekta.

Za zasnovo teh elementov obstaja samodejna povezava s programsko opremo Piano NTC in AxisVM. Nadaljnje analize lahko naredite s programi ET Engineering Tools in SaiTu.

KNJIŽNICA MATERIALOV– MAPEI

Za svoje strukturne modele lahko uporabljate knjižnico materialov in ojačitvenih elementov – MAPEI. Enostavno prenesite željene datoteke elementov in jih uporabljajte brezplačno.

Navodila za namestitev: Namestite 30-dnevno DEMO verzijo 3muri ter nato še datoteko Mapei Libraries. Mapei shranite v mapo v kateri se nahaja 3Muri in jo zaženite z dvoklikom.

PRENESI DEMO
ZAHTEVAJ PONUDBO