Programske rešitve, ki vam omogočajo enostaven in strog nadzor nad predori, železnicami, podzemnimi rudniki in galerijami s totalnimi postajami ali 3D skenerji.

Rešitve v skladu z instrumenti za zajemanje podatkov

1

Totalne postaje

Premer in postavitev predora.

TcpTunnel je mogoče namestiti v široko paleto motoriziranih totalnih postaj ali v zbiralnik podatkov. Prerezi se merijo samodejno, preprosto se navede želeni interval in število točk na izbrani profil. Aplikacija prikazuje teoretični in izmerjeni odsek predora. Pogled od zgoraj in spredaj prikazuje območja izkopavanja.

2

3D skener

Prečni prerezi tunelov iz podatkov 3D-skenerjev.

TcpScancyr omogoča izračun prerezov s pomočjo oblaka točk. Zmogljiv urejevalnik omogoča kasnejše popravke prerezov ter prikaz v 2D in 3D. Orodje prikazuje tudi obočje potrebnega izkopa in poročilo površin in volumnov. Omogoča izvoz v DXF formatu z več možnostmi prilagajanja.

FunkcijeTcp TUNNEL CADTcp Scancyr
Uvoz LandXML in drugih datotekcheck e1590411141414check e1590411141414
Prikaz prerezovcheck e1590411141414check e1590411141414
Poročila površin in volumnovcheck e1590411141414check e1590411141414
Izdelava 3D modelacheck e1590411141414check e1590411141414
Urejanje oblaka točkcheck e1590411141414
Poročilo o odstopanju poravnavcheck e1590411141414
Načrti za pregledcheck e1590411141414
Ortofotocheck e1590411141414
Virtualni ogledcheck e1590411141414

Prenos DEMO