logo

Spatial Manager™ za AutoCAD / GstarCAD

Iščete cenovno ugodno, enostavno in uporabno programsko opremo za obdelavo prostorskih podatkov? Čas je da spoznate Spatial Manager.

Pregled lastnosti

 • Uvoz v AutoCAD ali GstarCAD iz Google Earth (KML ali KMZ), OpenStreetMap (OSM ali PBF), Shapefiles (SHP), GPS, Points (več formatov), Excel, Access, ESRI ArcInfo®, MapInfo, GML (GML ali GZ), PostGIS, SQL Server, SQLite, in številnih drugih geografskih informacijskih sistemov.
 • Izvoz iz Autocad ali GstarCADv Google Earth (KML ali KMZ), Shapefiles (SHP), Points (več formatov), MapInfo, PostGIS, SQL Server, SQLite in številne druge geografske informacijske sisteme.
 • Transformacija koordinat -opcijsko
 • Zemljevidi v ozadju– zmogljiva in enostavna uporaba
 • Iskanje lokacije
 • Terenske funkcije– vsebujejo 3D točke elevacij, digitalne modele reliefa (DTM – digital terrain model), plastnice, itd.
 • Objavljanje v Google Earth
 • Alfanumerične tabele podatkov kot je AutoCAD XDATA. Upravljanje podatkovnih tabel in polj, izbira poizvedbe. Vključen je pregledovalnik in urejevalnik podatkov.
 • Možnost shranjevanja opravil in ponovitve postopka uvoza
 • Preprost vmesnik,intuitiven in produktiven
 • Trajna licenca– Enkratno plačilo brez najemniških obveznosti za trajno uporabo.
 • Ne deluje samo v osnovnem AutoCAD-u,ampak tudi v AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Architecture, and GstarCAD.

Poglejte si primer uporabe Spatial Manager aplikacije na GstarCAD-u 2021:

Spatial Manager™ je na voljo kot samostojni program ali kot dodatek – vtičnik za AutoCAD, GstarCAD in ostale CAD platforme. Je zmogljiv CAD vtičnik, zasnovan za uporabnike AutoCAD ali GstarCAD, ki potrebujejo dostopno, hitro in zanesljivo programsko opremo za uvažanje, izvažanje ter upravljanje prostorskih podatkov, kar omogoča številne funkcije, ki jih CAD programi do sedaj niso imeli.

Na voljo je v lahki aplikaciji, ki deluje znotraj izbranega CAD orodja in uporabniku omogoča uvoz in izvoz geoprostorskih podatkov med risbami CAD ter geoprostorskimi datotekami, podatkovnimi strežniki ali shrambami podatkov, prikaz zemljevidov v ozadju ter upravljanje alfanumeričnih podatkov in podatkovnih tabel.

Več informacij si lahko preberete na povezavi (ANG).

Prednosti uporabe programa Spatial Manager

 1. Uvoz v AutoCAD / GstarCAD 

Spatial Manager™ za AutoCAD in GstarCAD uvozi prostorske podatke v nove ali obstoječe CAD načrte, kot CAD elemente in razširjene podatke o entitetah (EED / XDATA). Z uporabo zmogljivega čarovnika program uporabniku omogoča, da izbere vse potrebne uvozne parametre, za pridobitev diferenciranih prostorskih informacij v risbi CAD.

Paketni (batch) uvoz, samodejno razporejanje, polnjenje poligonov, blokov v skladu z vrednostmi podatkov in preslikanimi atributi, označevanje, nadmorske višine, debeline ali prostorski filtri so le del funkcionalnosti aplikacije pri uvozu iz prostorskih datotek, podatkovnih strežnikov ali podatkovnih shramb. Uporabnik lahko izbere uvoz poligonov z uporabo predmetov “MPolygon”, tudi na osnovnih CAD programih.

Napredne in zmogljive tehnike pospešujejo postopke uvoza, npr. Uvozi vse vire iz mape, sheme baze podatkov ali datoteke z več tabelami in še mnogo več.

V “Opravilih” (“Tasks”) se shranijo vsi parametri in možnosti uvoznih procesov z namenom ponovitve postopkov. Postopke uvoza lahko na izbran način ponovite tolikokrat, kot želite. Možno je izvesti eno ali več “nalog” hkrati.

2. Izvoz iz AutoCAD / GstarCAD 

Spatial Manager™ za AutoCAD in GstarCAD izvozi predmete iz risbe v prostorske datoteke ali zbirke podatkov in shrani njihove razširjene podatke o entitetah (EED / XDATA) kot alfanumerične tabele podatkov s pomočjo čarovnika. Na enak način lahko uporabnik izbere izvozne parametre, da med številnimi možnostmi opredeli vse ciljne podatke.

Obstajajo možnosti za izvoz koordinat, dolžin oz. površin, plasti predmetov (layers), nadmorskih višin, atributov in imen sklicev za bloke, besedila, šrafure itd. Predmeti se samodejno filtrirajo pri izvozu, samodejno se izvedejo vse geometrijske operacije, ki so potrebne za prilagajanje ciljnemu formatu podatkov (na primer segmentiranje ukrivljenih predmetov).

3. Transformacija koordinat

Spatial Manager™ za AutoCAD in GstarCAD  bo izračunal geometrijske transformacije funkcij v skladu s postopki uvoza in izvoza, kar bo odvisno od izbranega referenčnega koordinatnega sistema (CRS) za izvorne in ciljne podatke.

Uporabnik lahko izbere ustrezne referenčne koordinatne sisteme CRS iz kataloga CRS ali s seznama, ki vključuje najnovejše uporabljene CRS.

Spatial Manager ™ za AutoCAD in GstarCAD bo samodejno ustvaril tudi novo risbo, vključno z geometrijsko regeneriranimi predmeti iz trenutne risbe, v skladu s pretvorbo med dvema CRS.

4. Zemljevidi / karte za ozadja koordinat

Spatial Manager™ za AutoCAD in GstarCAD omogoča uporabnikom CAD (od v.2008), da izbirajo med zemljevidi številnih ponudnikov, kot so OpenStreetMap, Bing, MapBox, Ordnance Survey itd. Zemljevidi uporabniku omogočajo lažje delo ter izboljšanje kakovosti načrtov.

S spreminjanjem pogleda na risbo (povečava, premikanje itd.) se zemljevidi avtomatsko posodabljajo in prilagajajo ločljivost glede na velikost pogleda. Uporabnik lahko določi lastna ozadja s pomočjo dostopa do strežnikov zemljevidov WMTS / WMS / TMS, jih uvaža / izvaža in naredi statične posnetke zemljevidov.

5. Iskanje lokacij

Spatial Manager™ za AutoCAD in GstarCAD vključuje funkcije lociranje ulic, krajev, sosesk in ostalih prostorskih podatkov.

Omogoča dostop do okna za iskanje besedila lokacij in samodejno povečavo ali vstavljanje geometrije izbranega mesta.

6. Tereni

Spatial Manager™ za AutoCAD in GstarCAD omogoča ustvarjanje in upravljanje terenov ter sorodnih elementov.

Izbor poljubnih 3D točk / blokov, izdelanih na osnovi načrtov ali podatkov ponudnikov geoprostorskih podatkov.

Izris 2D ali 3D plastnic terena in oznak, ločevanje slojev (layers) z barvami. Izris plastnic z vrednostmi nadmorskih višin in tipa na podlagi podatkovnih tabel.

3D modeli terena z uporabo 3D mreže ali drugih CAD / BIM predmetov. Samodejna projekcija slike in prilagajanje katerega koli ozadja (prednastavljenega ali uporabniško konfiguriranega) na enem ali več terenih na njihovi dejanski lokaciji.

7. Objavljanje v Google Earth

Spatial Manager™ za AutoCAD in GstarCAD vključuje poseben ukaz, namenjen izvozu izbranih elementov v vidnih slojih risbe in njihovih podatkov v datoteko KML ali KMZ (Google Earth) z enim samim klikom.

Pri ustvarjanju nastale datoteke GE se upošteva trenutna organizacija slojev in njihovih lastnosti ter predmetov, ki jih je mogoče odpreti v programu Google Earth (če je nameščen).

8. Upravljanje podatkovnih struktur

Spatial Manager™ za AutoCAD in GstarCAD  upravlja alfanumerične podatke, ki se lahko povežejo z objekti v samih postopkih uvoza, omogoča pa tudi direktno oblikovanje in urejanje struktur namenjenih za shranjevanje podatkov. Tabele in polja lahko upravljate in prilagajate lastnim potrebam.

Dodatno lahko vrednosti podatkov spreminjate v paleti aplikacije ali preko zmogljive interaktivne podatkovne mreže – Data Grid. Na voljo sta dva ukaza za izbiro predmetov: po poizvedbah ali glede na priloženo tabelo.

9. Uporabniški viri podatkov

Spatial Manager™ za AutoCAD in GstarCAD vključuje tehnologijo UDS za enostavno povezovanje s strežniki prostorskih baz podatkov ali shrambami podatkov. Uporabniku omogoča tudi definiranje lastnih povezav z izbranimi podatkovnimi bazami oz. lastnih parametričnih povezav.

UDS se izogiba vnašanju velikega števila parametričnih povezav, ki si jih ni enostavno zapomniti. Povezave so shranjene v uporabniških nastavitvah, do katerih lahko dostopate v vsaki seji aplikacije.

10. Delovanje v programih kot so AutoCAD, AutoCAD Map in drugi

Spatial Manager ™ ni združljiv samo z AutoCAD-om, GstarCAD-om in ostalimi CAD programi, temveč tudi z drugimi aplikacijami, ki temeljijo na AutoCAD-u, kot so, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Architecture itd.