Z našo tehnologijo so geomatični izdelki pridobljeni s pomočjo posnetkov brezpilotnih letal (dronov), kar omogoča enostavno izdelavo stereografije.

foto 01 640x425 1

Prvi raziskovalni projekt, povezan z digitalno fotogrametrijo, je imel kot glavni rezultat izid aplikacije TcpStereo za stereoskopsko restitucijo vektorjev, sinhronizirano s CAD.

Kasneje smo delali na raziskovalno-razvojnem projektu, ki je obsegal serijo računalniških aplikacij, katerih namen je bil zmanjšati čas ročnega urejanja za ustvarjanje tridimenzionalnih modelov s kombiniranjem tehnologij obdelave točk z laserskim skenerjem in terestrično fotogrametrijo.

Kasnejše raziskave v sodelovanju s številnimi univerzami bodo omogočile naslednji zagon fotogrametrične aplikacije TcpUAV, s katero lahko samodejno pridobite tako oblake točk, digitalne površinske modele kot ortofoto s slik, pridobljenih na letih fotogrametričnega tipa z običajnimi kamerami, dobavljenimi v brezpilotnih zračnih plovil.

TcpUAV

foto 02 640x425 1

Participation

APLITOP je član odprtokodne fundacije za fotogrametrijo (FOSPHO).

logo fosPho

Prenos DEMO