Kaj je CYPE Architecture?

“CYPE Architecture” je bil razvit z namenom, da ponudi funkcije modeliranja aplikacije IFC Builder, s tem pa se je znatno izboljšal z novim 3D delovnim okoljem brez geometrijskih omejitev in večjimi zmogljivostmi modeliranja v fazi idejne zasnove projekta.

CYPE Architecture je prav tako brezplačen kot IFC Builder aplikacija.

Pri razvijanju programa CYPE Architecture, sta bili obravnavani dve fazi ustvarjanja digitalnega projekta: Arhitekturno načrtovanje in 3D/BIM modeliranje. Cilj je bil posvojiti orodja tradicionalnega modeliranje (ploskve, robovi, preseki, krivulje,..) in nove funkcije BIM modleiranja (stene, plošče, strehe, stebri itd.). Oboje skupaj omogoča uporabniku , da na lahek način kreativno ustvarja od konceptov do arh. projektov.

CYPE Architecture vključuje tudi nove elemente, kot so: fasade, senčila, strešniki, nosilci, ukrivljene rampe, bazeni. Uporabljamo lahko tudi bolj podrobne elemente, kot so vrata, okna, ograje ipd.

Poleg tega “CYPE Architecture” je program, ki od svojim okriljem obsega tudi naslednje CYPE aplikacije: Open BIM Vertical Connections, Open BIM Suspended Ceilings, Open BIM Office Furniture, Open BIM Residential Furniture in Open BIM Water Equipment.

1 1

2

Skiciranje arhitekture in pohitšva

The CYPE Architecture je program razvit na osnovi skiciranja arhitekturnega projekta. Uporabnik lahko ustvari projekt s pomočjo ‘Sketch’ zavihka in ga nato bolj detajlno dodela s pomočjo ukazov BIM modeliranja, in sicer v ‘Architecture’ zavihku. Na koncu uporabnik doda še pohištvo in prikaže smisel ideje. Torej CYPE Architecture je enostaven program, ki omogoča uporabniku, da na zelo hiter in učinkovit način prikaže svojo zamisel.

 • Skiciranje
  Zavihek skiriciranja vključuje funkcije in ukaze, značilne za tradicionalne modelirne programe, kot so: črte, loki, štirikotniki, krogi, poligoni, ekstruzija, presečišče, odmik ali skaliranje. Cilj je, da lahko s pomočjo tega zavihka uporabniki prosto oblikujejo koncept projekta, tako z vidika volumetrične zasnove oblike kot tlorisne zasnove.
 • Arhitektura
  Zavihek za arhitekturo vključuje funkcije in orodja, značilna za BIM modelirnike, kot so: stene, plošče, strehe, ograje, senčila, stopnice, klančine itd. V tem zavihku lahko uporabniki znova uporabijo skice in zasnovo, da ustvarijo arhitekturni model v BIM z dodajanjem podrobnosti začetni skici ali pa začnite neposredno z modeliranjem BIM modela stavbe s pomočjo CAD predlog.
 • Pohištvo
  Približna razporeditev pohištva je bistvenega pomena za zasnovo stavbe, da jo končni uporabniki lahko razumejo. Za zaključek modela pohištvo lahko vključite skozi zavihek ‘pohištvo’. Ta zavihek vključuje module Open BIM Residential Furniture, Open BIM Office Furniture in Open BIM Water Equipment.

3

4

3D uporabniški vmesnik

CYPE že ima predhodne izkušnje pri razvoju 3D vmesnikov s programi, kot so CYPE3D, Open BIM Systems (sistemi proizvajalcev) in programi StruBIM. Z orodjem »CYPE Architecture« se naša programska oprema v celoti uvaja v 3D BIM svet in se prilagaja novim možnostim ter novitetam, ki jih danes ponujata razvoj in programiranje programov za arhitekturo, inženiring in gradbeništvo.

Novi 3D vmesnik omogoča uporabo pogledov in slojev:

 • Pogledi
  Od tu lahko uporabniki upravljajo in ustvarjajo nove poglede v svojem projektu. Ustvarite lahko tlorise, fasadne poglede, prereze, stropne načrte, perspektivne poglede ali 3D poglede. Med postopkom modeliranja se lahko uporabniki lažje premikajo skozi poglede pri uvajanju elementov.
 • Layer-ji (plasti)
  Različne elemente modela, tako na zavihku “Sketch” kot na zavihku “Architecture”, lahko razvrstimo s sistemom slojev, ki jih lahko uporabnik ureja. Cilj je omogočiti uporabnikom, da ustvarijo svojo lastno klasifikacijo, ki olajša njihovo 3D modeliranje stavbe.

Programska orodja

Sketch

S pomočjo tega zavihka lahko uporabnik razvije koncept oz. osnutek svojega projekta od začetka s pomočjo klasičnih ukazov modeliranja.

 • Podloge
  S to skupino orodij lahko uporabniki narišejo referenčne ribe oz. podloge, na katerih bodo naredili svoje modele in tlorise. Uporabniki lahko na primer aktivirajo in oblikujejo mrežo, na kateri lahko narišejo model z uporabo modularnih enot. Podloge niso elementi modela in služijo le kot pomoč pri 3D risbi.
  • Mreža: narišite referenčno mrežo iz osi, ki je lahko narejena v smeri treh koordinatnih osi x,y in z.
  • Črta: narišite referenčne črte skozi točke
  • Lok: narišite referenčne krivulje in loke s pomočjo treh točk (začetek, sredina in konec)
 • Risanje
  S to skupino orodij lahko uporabniki enostavno ustvarijo skice volumna in tlorisa. Ta orodja so že znana uporabnikom, ki modelirajo s tradicionalnimi 3D ali CAD programi, kar pripomore znanju in uporabi tega programa.
  • Črta (ALT+L): narišite črto s pomočjo dveh točk
  • Lok: Narišite lok s pomočjo 3 točk; začetek, sredina, konec
  • Štirikotnik (ALT+S): Narišite štirikotnik s pomočjo treh točk, po diagonali ali na izbrani točki.
  • Krog: narišite krog z določanjem središča in polmera
  • Elipsa: Narišite elipso z danim središčem in dvema osema.
  • Večkotnik: narišite poligon prostoročno
  • Vrisan večkotnik: Narišite vrisan mnogokotnik z danim središčem in polmerom.
  • Materiali: določite barve na površinah
  • Oznake: določite oznake površinam
 • Urejanje
  Orodja oziroma ukazi za urejanje elementov ustvarjenih s ‘Sketch’ orodji:
  • Extrude: Ekstrudiranje – vlečenje ploskve
  • Divide: Delitev ali presek dveh ploskev
  • Offset
  • Scale: skaliranje s pomočjo faktorjev
  • Invert
  • Measure lengths: Izmerite elemente skice in arhitekturne elemente.
  • Edit: urejanje barve in plasti določenih ploskev
  • Delete: brisanje ploskev in črt
  • Copy: kopiranje ploskev in črt
  • Move: premikanje ploskev in črt
  • Symmetry: simetrično ustvarjanje ploskve ali skupine ploskev
  • Rotate: rotiranje – vrtenje elementov okoli določene osi

Arhitektura

S to skupino orodij lahko uporabniki dodajo svoji ideji primeren arhitekturni pridih s pomočjo dodajajnja arhitekturnih elementov. Definirajte sledeče elemente:

 • Navpični elementi
  • Stene
  • Fasadne stene
  • Senčila
 • Vodoravni elementi
  • Plošče
  • Strehe
  • Tlaki /
  • Spuščeni stropi
 • Strehe
  • Strešniki: Vstavite strešnike  spomočjo skiciranja obsega območja na osnovi točk in smeri strešnikov
  • Ustvarjanje naklona: ustvarite naklon strehe z definiranjem točk in odtokov
  • Sleme/žlota/greben: Dokončajte obliko strehe s pomočjo slemen in ostalih oblik ostrešja
 • Konstrukcije
  • stebri: Ustvarite stebre z njihovo dolžino, višino in širino.
  • nosilci: Ustvarite nosilce z njihovo dolžino, višino in širino.
 • Stavbno pohištvo
  • vrata
  • okna
  • odprtine
  • Strešna okna
 • Povezave
  • Stopnice: Definiranje razpona stopnic posamično, po točkah ali bloku stopnic.
  • Podesti: Vnesite podest po širini in dolžini.
  • Klančine: Definiranje razpona klančine posamično, po točkah ali bloku stopnic.
  • Ukrivljene klančine: Skicirajte krožno klančino posamezno ali po točkah.
  • Ograja: Narišite ograjo s pomočjo dveh točk.
 • Bazeni
  • Bazen za plavanje: Narišite bazen s pomočjo dveh točk
  • Pravokotni bazen: Narišite bazen s pomočjo vnašanja širine in dolžine.
  • Krožni bazen: narišite bazen s pomočjo vnašanja polmera.
 • Urejanje

Orodja v tem poglavju omogočajo uporabniku urejanje geometrije plošče in sten. Skrajšajte ali podaljšajte elemente ipd.

Pohištvo

Zavihek ‘’pohištvo’’ uporabnikom omogoča vnos pohištva tam, kjer je to zaželjeno. Ta funkcija lahko komunicira tudi z drugimi programi v delovnem procesu BIMserver.center Open BIM.

 • Pohištvo
  • Ležišča
  • Mize
  • Stoli
  • Pulti
  • Kuhinje
  • Kavči in sofe
  • Mikrovalovne pečice ipd.
  • Police
  • Omare
  • Shrambe
  • Štedilniki
  • ventilacija
  • TV
  • Računalniki
  • Hladilnik
 • Kopalnica
  • Banja
  • Tuš
  • školjka
  • umivalniki
  • Pralni stroji ipd.