Open BIM COVID-19 je brezplačni novi program za preverjanje varnostnih pogojev v prostorih v skladu z ukrepi zajezitve širjenja okužb COVID-19.

Špansko tehnološko podjetje CYPE razvija program Open BIM COVID-19, s katerim je mogoče izračunati, načrtovati in izvajati varnostne ukrepe tako v stavbah kot na odprtih prostorih ob upoštevanju meril, kot so varnostna razdalja, največja zmogljivost ali položaj opreme in pohištva.

Brezplačen program, ki je na voljo za prenos z BIMserver.center portala, ima implementirano najsodobnejšo Open BIM tehnologijo, ki se uporablja v arhitekturnem, inženirskem in gradbenem sektorju.laptop 7 1024x688 1

Špansko tehnološko podjetje CYPE je razvilo programsko opremo Open BIM COVID-19 z namenom olajšati izdelavo varnostnih načrtov za zaščito pred širjenjem COVID-19 v javnih in zasebnih prostorih. Ta nov brezplačni program je mogoče prenesti s spletnega portala BIMserver.center in ga uporabljati za vse vrste BIM modelov (stavbe ali pa odprte površine).

Po besedah Carlosa Fernándeza, tehničnega direktorja pri CYPE, je razvoj tega programa posledica uvedbe novih vladnih ukrepov po svetu, ki omejujejo mobilnost prebivalstva in stike med ljudmi, s ciljem čim bolj zmanjšati širjenje COVID-19, ki neposredno vpliva na zasnovo arhitekturnih prostorov.

Te zahteve, kot so ohranjanje medosebne varnostne razdalje, namestitev smetnjakov, znakov ali določitev omejitve največje kapacitete ljudi v prostorih so nekatere od novih zahtev, ki jih še nikdar nismo bili deležni pri načrtovanju. Open BIM COVID-19 olajša sprejemanje teh in drugih preventivnih ukrepov za zmanjšanje okužb v skladu z regulativnimi merili ter omogoča primerno zasnovo prostorov, postavitev pohištva na najprimernejši način in ustvarjanje cirkulacijskih poti, da se prepreči stik med ljudi.

covid bim open

Trgovine, restavracije, hoteli, kinematografi, pokrite in nepokrite terase, etaže stavb itd. V tem novem programskem orodju in prilagojenem delovnemu toku Open BIM, lahko delate na različnih objektih in prostorih ter začnete delati na ustvarjanju varnostne študije za zajezitev širitve COVID -19. Izvajate lahko simulacije in analize za določene varnostne ukrepe na obravnavanem arh. Modelu. Poleg tega in zahvaljujoč platformi BIMserver.center si lahko uporabniki ogledajo projekt v 2D pogledu, 3D perspektivi, razširjeni resničnosti in virtualni resničnosti.

Programska oprema je na voljo v šestih jezikih (katalonščini, angleščini, francoščini, italijanščini, portugalščini in španščini) in je zasnovana tako, da jo je mogoče uporabljati v kateri koli državi na svetu zahvaljujoč varnostnim parametrom, ki jih je mogoče ročno urejati glede na zahteve vsako državo.

Cype Open BIM Covid 19

Download Open BIM COVID-19

Elementi, ki jih upošteva Open BIM COVID-19

Program ponuja uporabnikom možnost, da za celoten projekt določijo vrsto zahtev, ki jih je treba izpolniti, kot so največja zasedenost, medosebna varnostna razdalja in ločitev med ljudmi in potmi. Poleg tega ima program Open BIM COVID-19 na razpolago 10 različnih elementov za ustvarjanje varnostnega načrta za preprečevanje širjenja tega koronavirusa

Ti elementi vključujejo ljudi, skupine ljudi, poti gibanja, ločilne elemente, sprejemna mesta, koše za smeti, razkužila, maske, rokavice in znaki. “Z vsemi temi elementi lahko programska oprema vnaprej izvede študijo, ki simulira najprimernejše varnostne ukrepe glede na pogoje vsakega prostora in jih maksimalno optimizira z zmanjšanjem tveganja širjenja,” poudarja Benjamín González, direktor korporativnega razvoja pri CYPE.

140520l 1024x539 1

Ko je izračun opravljen, ga program Open BIM COVID-19 preveri in prikaže opozorila ter napake, če katera koli od zahtev, ki jih je predhodno navedel uporabnik, ni izpolnjena. Ko je projekt zaključen, program izdela utemeljitveno poročilo s seznamom elementov, ki sestavljajo varnostni načrt za preprečevanje širjenja COVID-19, ki ga lahko natisnemo ali izvozimo v različne formate (TXT, HTML, RTF, DOCX in PDF). Program izdela tudi tehnične risbe, kot so npr. podrobni varnostni načrti.