ProtaSteel je del programske opreme Prota, ki ima svoj uporabniški vmesnik s funkcijami, ki so namenjene za projektiranje spojev in ostalih detajlev jeklenih konstrukcij ter izdelavo delavniških načrtov oziroma kosovnic. ProtaSteel je modul, v katerem se podrobno poglobimo v načrtovanje jeklenih konstrukcij brez omejitev. Program ProtaSteel izstopa pred podobnimi programi, saj vsebuje nove inovativne funkcije, ki omogočajo zelo hitro in kakovostno modeliranje spojev ter izdelavo načrtov, kar nam prihrani ogromno časa in poveča učinkovitost projektiranja.

1. ProtaSteel – BIM modelirnik za jeklene konstruckije

Za uporabo ProtaSteel modula, moramo imeti že ustvarjen model jeklene konstrukcije v ProtaStructure delovnem okolju, na modelu pa mora biti izvedena statična analiza, kontrole stabilnosti in nosilnosti konstrukcijskih elementov. Ko je model analiziran in preverjen ter smo zadovoljni z dimenzijami in prerezi profilov, lahko odpremo ProtaSteel modul, kjer nadaljujemo s podrobnim dimenzioniranjem same jeklene konstrukcije.

Delovno okolje v katerega se prenese ustvarjeni model ima drugačen izgled. Uporabniški in grafični vmesnik sta drugačna, saj se tu nahajajo nova orodja in fukcije za načrtovanje kompleksnih jeklenih konstrukcij.

Namen ProtaSteel modula je dimenzioniranje spojev in detajlev, na osnovi katerih lahko zelo hitro in učinkovito ustvarimo delavniške načrte, kosovnice, detajle in ostalo projektno dokumentacijo za celotno konstrukcijo.

2. Dimenzioniranje spojev v ProtaSteel

Ko odpremo ProtaSteel, vidimo, da so vsi konstrukcijski elementi prenešeni, a so brez spojev in niso povezani.

Spoje lahko modeliramo na tri načine:

  • Ročni način – z modeliranjem vsake komponente posebej
  • AutoConnect – avtomatsko s klikom dveh elementov
  • IntelliConnect – s pomočjo umetne inteligence

protasteel_e-disti

2.1 Modeliranje spojev na ročni način

Seveda lahko, tako kot v vsakem modelirniku modeliramo spoje tudi na osnovni način, kjer sami ročno modeliramo posamezno pločevino, zvare, luknje, vijake itd. Vsak ustvarjen spoj lahko tudi shranimo v knjižnico za nadaljne projekte in se izognemo podvajanju dela. A veliko lažje in hitreje je, če uporabimo inovativne metode za hitrejše in bolj učinkovito modeliranje spojev.

2.2. Modeliranje spojev z AutoConnect

ProtaSteel ima obširno knjižnico spojev – makro ukazov, med katerimi so vse vrste členkastih in vpetih spojev. Makro ukazi za spoje delujejo avtomatsko in jih dostopamo na zgornji orodni vrstici zaslona, kjer je posamezna vrsta spoja prikazana s svojo ikono. Vsak spoj je tako na voljo kot posamezen makro in ima spremenljive parametre, ki jih lahko prilagajamo določenim potrebam. Makro ukaz izvedemo z izbiro dveh konstrukcijskih elementov, ki jih želimo povezati (npr. steber-greda), pri čemer se ustvari jekleni spoj, ki ga lahko dodatno spreminjamo s pomočjo parametrov v pogovornem oknu makro ukaza.

spoji makro e disti

2.3 Modeliranje spojev z IntelliConnect

ProtaSteel ima tudi bolj napredno in revolucionarno orodje za avtomatsko modeliranje spojev. IntelliConnect deluje po drugačni filozofiji kot ustvarjanje spojev na AutoConnect način. Gre za zelo enostaven postopek, ki ne zahteva nobenega specifičnega znanja programske opreme. IntelliConnect obravnava vsako vozlišče na pameten način in vzame v obzir vse elemente v okolici spoja, tu pa ne prihaja do kolizij oz. prekrivanja elementov. IntelliConnect je mogočno orodje, ki v trenutku reši še najbolj kompleksne detajle. Spoje lahko ustvarimo v večjem številu naenkrat, po zelo hitri poti z zajemom določenega dela konstrukcije in se tako izognemo ponavljajočemu delu, ki je prisotno pri velikih objektih.

Prota intelliconnect e disti

3 Ostale inovativne funkcije programa ProtaSteel

3.1 Connection Design Status

Uporabniški vmesnik z barvnim pogledom na model, ki nam prikaže kateri spoji zadostujejo kontrolam nosilnosti in katere je potrebno popraviti, da bi ustrezali. ProtaSteel samodejno oceni, če spoj ustreza glede na izračunane notranje sile (upogibni momenti, prečne sile in osne sile), ki so bile izvožene iz statične analize, predhodno narejene v ProtaStructure programu. Spoji, ki ustrezajo kontrolam nosilnosti se obarvajo zeleno, v nasprosntem primeru pa rdeče. Vpogled imamo v izračune spojev, tako da lahko na osnovi teh podatkov spremenimo določen sestavni del spoja in izpolnimo zahteve. Za vsak spoj lahko izvozimo poročilo, ki vsebuje skice, opise, izračune in kontrole nosilnosti v skladu z Evrokod predpisi.

Connection design status Prota e disti

3.2 Connection Detail

V ProtaSteel lahko posamezne spoje označimo s ”Connection Detail” ukazom, ki se prikaže v 3D pogledu kot prazna škatla z bravnimi robovi. Za vsak spoj, ki smo ga označili na ta način lahko v trenutku ustvarimo načrte spoja. Avtomatsko ustvarjene risbe detajlov vsebujejo vse poglede, kote, oznake in kosovnice za določen spoj.

3.3 Avtomatski delavniški načrti

S pomočjo Drawing Module funkcije lahko za vsak prerez objekta ali posamezen element kot je paličje z enim klikom ustvarimo celotne načrte, ki so ustvarjeni zelo skrbno in natančno. Načrti so v celoti kotirani in opisani ter opremljeni z vsemi ustreznimi kosovnicami in popisi elementov. Ta inovativna funkcija prihrani projektantom stotine delovnih ur. V primeru, da niste ljubitelji avtomatizacije pa lahko še vedno po želji spreminjate risbe ali pa jih v celoti narišete ročno, saj se tu nahajajo tudi že dobro poznana CAD orodja.

delavniski nacrti protasteel e disti

delavniski nacrti 2 protasteel e disti

3.4 Integracija IFC in TEKLA

ProtaSteel ima vse funkcije za risanje in modeliranje konstrukcije, poleg tega vsebuje vse lastnosti BIM modelirnika, tako da program podpira tudi IFC izvoz in uvoz. Omogočena je tudi popolna kompatibilnost Prota in Tekla Structures.

Poglejte si tudi članek o kompatibilnosti ProtaStructure in Revit programov.

ProtaStructure TEKLA ifc e disti

Za več informacij o novih funkcija ProtaSteel 2019 si poglejte video :https://www.youtube.com/watch?v=TqucUVjeCq4&t=2405s