STRAKON 2023 je zdaj na voljo! Prinaša veliko novosti in izboljšav, ki bodo prispevale kakovosti vaših projektov.

Več kot 30-članska razvojna ekipa DICAD kontinuirano in hitro razvija BIM CAD program STRAKON. Projektanti, ki delajo s STRAKON-om imajo vsako leto veliko novih priložnosti, ki prispevajo k nenehnemu povečevanju učinkovitosti njihovih birojev.

Prenesite DEMO verzijo programa STRAKON!

STRAKON – BIM-CAD program za konstrukterje

DICAD kot proizvajalec kakovostne  BIM-CAD platforme za konstrukterje in projektante, se optimalno integrira v procesne verige BIM. Tako stranke s STRAKON-om uporabljajo orodje, ki se lahko uporablja na vseh področjih konstrukcijskega načrtovanja. Gradnja stavb, industrijska gradnja, gradnja mostov, nizka gradnja, montažna gradnja in načrtovanje arhitekture so glavna področja uporabe projektantov. Poleg načrtovanja armiranega betona je v STRAKON-u je mogoče brez težav uporabiti tudi druge materiale, kot sta jeklo in les. STRAKON je prav tako v celoti izkoristil svoje prednosti kot orodje za modeliranje v prejšnjih fazah delovanja.

structural engineering underground parking

Procesno razmišljanje in izmenjava podatkov na najvišji ravni

Ekipa DICAD razmišlja v procesih in zato STRAKON usklajuje s prakso. To zadeva podatke (kot so modeli terena, modeli IFC, načrti, podatki ERP, podatki o postavitvi, geodetski podatki, oblaki točk, podatki iz BIM podatkovnih baz, podatki prodajalcev vgrajenih delov itd.), ki so bili ustvarjeni vnaprej in bodo vneseni v STRAKON. Tudi po obdelavi s STRAKON-om se procesne verige spremljajo in podatki se predajajo nadaljnjim sistemom. To velja na primer za podatke o risbah, podatke o modelih, ocene, 3D-tiskalnike, predajo v sisteme ERP in AVA, podatke o dimenzioniranju, proizvodne podatke za gradnjo opažev, cirkulacijske sisteme, laserje, nosilce, risalnike, sisteme za varjenje podlog, upogibne stroje in izmenjava podatkov s platformami za sodelovanje BIM.

3D armatura direktno v modelu

Eden od poudarkov razvoja STRAKON 2023 je bila nova generacija ojačitve 3D armature ‘Cube’. Pri tem je šlo predvsem za povečanje hitrosti načrtovanja in povečanje ponovne uporabe armaturnih detajlov, ko so že uporabljeni. V STRAKON 2023 je vključenih veliko novih funkcij, ki dodatno pospešijo načrtovanje armature v STRAKON-u.

Poleg tega je bila povezava s sistemi za varjenje dodatno avtomatizirana. Neposredna povezava s sistemom zdaj zagotavlja takojšnjo povratno informacijo o tem, ali je mreža izvedljiva. Tako se prenašajo le podatki, ki jih je mogoče izdelati.

strakon 2023 slika 1

DICAD Systeme GmbH – Reinforcement in model

Avtomatizirana izdelava opažev

Opažni modul STRAKON omogoča avtomatizirano načrtovanje opažev kot tudi individualne možnosti prilagajanja vodijo do zelo hitrega procesa večkratne pospešitve izdelave opažev s pomočjo tega orodja in prenosa na opažni rezkalni stroj. V STRAKON 2023 se zdaj samodejno načrtujejo tudi vijačne in Clamex povezave. Ukrivljene opažne plošče lahko prenesemo tudi v stroj za rezanje.

strakon slika 2

DICAD Systeme GmbH – Mold making

Parametrizirano načrtovanje mostov

Orodje za načrtovanje mostov/predorov znotraj STRAKON-a je bilo poenostavljeno na način, da je zdaj mogoče lažje in hitreje načrtovati dodatne krivine in razširitve mostu. S STRAKON-om je načrtovanje mostov, od projektiranja do izvedbe, parametrično (tudi kompleksnih mostov) zelo dobro možno.

strakon slika 3

DICAD Systeme GmbH – Bridge planning

Orodja za modeliranje

Razširjene so tudi možnosti modeliranja v STRAKON-u. Številne nove funkcije pomagajo pri lažjem modeliranju. Primer tega je nova funkcija “component Along Path”. To lahko dobro uporabimo na primer na področju gradnje infrastrukture, pri načrtovanju protihrupnih sten ipd.

Posamezne komponente se vrtijo vzdolž osi do ustrezne simetrale in se kopirajo v neposredni razdalji ali vzdolž poti. To funkcijo lahko zelo dobro uporabite tudi pri načrtovanju mostnih ograj. Funkcija kopiranja je bila prav tako razširjena, da omogoča premikanje predmetov in komponent z minimalno razdaljo. Ploskve so bile dodatno razvite za vrednotenje in avtomatsko predstavitev v risbi. Zdaj lahko definirate več ploskev na eni ploskvi hkrati.

strakon slika 4

DICAD Systeme GmbH – Modeling

Polmontažni elementi

Načrtovanje polmontažnih elementov je bilo dodatno izboljšano v STRAKON 2023. To je omogočilo, da se avtomatizirano načrtovanje plošč in sten še poveča. Popoln nov razvoj na tem področju postavlja standarde in ne navdušuje le uporabnikov STRAKON programa.

strakon slika 5

DICAD Systeme GmbH – Semi precast part planning

Vgradni elementi

Možnosti vnosa vgrajenih elementov v projekt in pametnega upravljanja se nenehno optimizirajo. Poleg tega je sedaj na voljo še polaganje vgradnih delov, ki na koncu pri vzdolžnih komponentah pomeni avtomatsko krajšanje. Sklenjeni primerek je mogoče tudi znova razširiti, če se na primer spremeni geometrija dela.

Količina vgradnih elementov od različnih proizvajalcev velikosti se je povečala. Na voljo so na spletnem mestu DICAD v Download centru. STRAKON tako ponuja veliko količino vgradnih elementov, ki jih lahko uporabnik uporablja neposredno v STRAKON-u. Različne oblike upodobitve na risbi so prav tako shranjene.

einbauteil simpson 3

Prenesite DEMO verzijo programa STRAKON!