« NAZAD

BIM OSNOVE

BIM OSNOVE

« NAZAD

Arhitektonsko modelovanje je prvi korak u većini BIM projekata. Tokom ove faze, koncept zgrade počinje da se oblikuje, a prostori, upotreba, ergonomija, konfiguracija i estetika zgrade je uspostavljena.

Unutar CYPE softvera, ovaj zadatak se izvodi u CYPE Architecture, koji omogućava razvoj arhitektonskog modela od faze skice do razvoja detaljnog BIM modela.

Definisanje tačne lokacije zgrade pomoću koordinatnog sistema, uključujući topografske i urbanističke podatke projekta se može izvesti korišćenjem Open BIM Site alata.

adriabim Cype 1
adriabim Cype 3
adriabim Cype 4

Zahvaljujući toplotnoj i akustičnoj karakterizaciji i opisu konstruktivnih elemenata zgrade koji se mogu izvesti u Open BIM Construction Systems programu, model se može upotpuniti dodatnim podacima. Nakon što je arhitektonski  model ispravno definisan, projekat je spreman za primanje više slojeva informacija i dodavanje ostalih disciplina u tok rada kako bi se stvorio konačan model.

Koordinisanje i osiguravanje kvaliteta konačnog modela glavni su ciljevi Open BIM Model Checker programa.

Nakon što je model razvijen, mogu se sprovesti dve vrlo važne faze građevinskog projekta. Kao prvo, generisanje predmera projekta korišćenjem Open BIM Quantities, na osnovu svojstava razvijenog modela. Kao drugo, izvoz planova, izgleda, preseka, detalja i perspektiva, korišćenjem Open BIM Layout-a, kako bi se generisao skup rezultata koji čine grafičku dokumentaciju projekta.

adriabim Cype ikona 1 2

CYPE Architecture

Arhitektonsko projektovanje i
modelovanje zgrada, integrisano
u multidisciplinarni, kolaborativni
Open BIM tok rada.

adriabim Cype ikona 2

Open BIM Site

Definisanje početnih uslova
lokacije projekta uključujući
geografski položaj modela,
upravljanje različitim vrstama
mapa, unos topografskih
površina, parcela i zgrada.

adriabim Cype ikona 3

Open BIM Model Checker

Pregled BIM projekata i
upravljanje greškama.

adriabim Cype ikona 4

Open BIM Layout

Kreiranje planova sa 2D i 3D
presecima i pogledima stvorenim
na osnovu BIM modela u IFC
formatu iz BIMserver.center
projekta.

adriabim Cype ikona 5

Open BIM Construction Systems

Opisuje konstruktivne sisteme koji
čine omotač zgrade i sistem
pregrada u enterijeru.

adriabim Cype ikona 6

Open BIM Quantities

Generisanje količina i procene
troškova BIM modela definisanih
u BIMserver.center platformi.

CYPE verzija 2023 uključuje nove funkcije i poboljšanja, pre svega ona napravljena za arhitektonske aplikacije povezane sa dizajnom i 3D modeliranjem zgrada

10 dana BESPLATNO

* 10 dana besplatnog probnog perioda, kreditna kartica vam nije potrebna

Još uvek niste sigurni?

Kontaktirajte nas za prezentaciju softvera.