BIM možete zamisliti kao evoluciju CAD tehnologije. Sada izvođači radova i javni sektor sve više zahtevaju upotrebu Building Information Modeling-a (BIM-a) za svoje projekte. Ovaj zahtev podstiče upotrebu BIM-a u građevinskom sektoru. BIM arhitektima, inženjerima i izvođačima nudi kvalitetniji rad na projektima, izgradnji, efikasnije projektovanje, koje donosi rjeđe dupliranje posla, manje utrošenih sati, manje grešaka i svime time, veća isplativost. BIM se ne odnosi samo na 3D modele, projekti su prepuni informacija važnih za sve faze životnog procesa izgradnje, od početka do kraja. BIM Vam pruža mnoge nove mogućnosti, jer možemo izvoditi mnoge analize i simulacije zasnovane na BIM modelima.

BIM-stock

Šta je BIM softver?

Building Information Modeling (BIM) je pametan proces zasnovan na 3D modelu koji profesionalcima u arhitekturi, inženjerstvu i građevinarstvu (AEC) daje uvid i alate za efikasnije planiranje, projektovanje, izgradnju i upravljanje zgradama i infrastrukturom.

Postoji mnogo BIM softvera koji uključuju BIM dizajn i oni mogu biti različiti za svaku AEC profesiju, postoje solucije za arhitekturu, inženjerstvo, MEP i geodeziju. Najčešći su ArchiCAD, Revit, Allplan, Strakon, Archline i drugi. Mnogi BIM softverski programi uključuju poboljšanu kompatibilnost sa drugim softverskim programima i omogućavaju timski rad projektantima i na taj način uveliko poboljšavaju komunikaciju između svih strana i saradnika.

Zašto koristiti BIM umesto CAD-a?

BIM poboljšava svaki dio procesa razvoja i izvedbe projekta. BIM štedi novac, a osim toga efikasniji je, intuitivniji i brži od tradicionalnih CAD programskih rešenja. Evo samo nekoliko prednosti BIM-a u odnosu na tradicionalni CAD softver.

1) Povećan kvalitet projekta

BIM sadrži sve informacije o građevinskim elementima na brz i lako dostupan način. Postoje i alati za kontrolu sudara i otkrivanje sukoba i simulacije konstrukcije sa fazama gradnje. To omogućuje bolju koordinaciju i komunikaciju između disciplina, provjeru sudara i virtualnu simulaciju pre početka projekta.

2) Centralizovane informacije

BIM model je centralizovani projekt, idealno je da svi učesnici mogu videti najnoviji model i crteže, mogu komentarisati i preduzimati radnje te biti u toku sa najnovijim odlukama i promenama.

BIM koordinator kontroliše i koordiniše protok informacija u projektu i održava BIM model. Sadrži sve različite BIM modele iz različitih disciplina koji omogućuju vrednovanje i praćenje u svakom trenutku.

3) Precizne procene i proračuni

Upotreba BIM modela omogućuje trenutno stvaranje inventara količine i elemenata materijala, troškova i potrošnje vremena za svaku određenu fazu gradnje.

Sve navedene opcije su trenutno dostupne na uvid i to nam omogućuje bolji nadzor nad podacima, pa se mogu izbeći nevažni posrednici i članci. BIM se koristi za različite simulacije u svakoj disciplini, na primer potrošnja energije, strukturne analize, analiza osunčanosti, analiza dnevne osvetljenosti i još mnogo toga.

 4) Donošenje boljih odluka

Jednostavna komunikacija i prenos informacija između svih učesnika u projektu – uključujući klijente – te centralizovani i ažurirani izvor informacija o projektu olakšava donošenje odluka na temelju informacija za bolje rezultate projekta.

Uz sve dostupne informacije, uključujući vizuelizacije i jednostavne / brze promene, možemo predvideti mnogo različitih alternativnih načina pre izvođenja projekta. Dokazano je da možemo uštedeti novac i vreme izbegavajući probleme već u fazi projektovanja.

5) Upravljanje promenama

Promene pri projektovanju i konstrukciji mogu biti realno prikazane na temelju BIM modela koordinacije pružanjem klijentu i celom projektnom timu znanja o efektima promena i najnovijih informacija o trenutnom napretku. Problemi su uopšteno vidljivi u ranijoj fazi projekta i mogu se rešiti na isplativiji način.

6) Upravljanje životnim ciklusom projekta

Sposobnost izrade simulacija i procesa gradnje tokom životnog ciklusa građevine može pomoći u donošenju boljih odluka. U planiranju i izgradnji, očuvanju resursa i poboljšanju održivosti te povećanju i održavanju vrednosti građevine. BIM doprinosi održivosti s mogućnošću traganja za emisijom ugljen-dioksida i ostalih komponenata baziranih na ugljeniku (materijali i rad zgrade).

7) Poboljšana komunikacija

Jednostavno pristupite informacijama o projektu, razmenjujte podatke i vizualizujte dovršeni projekat, što timovima može olakšati komunikaciju i saradnju i samim time omogućiti bolje rezultate. BIM model omogućuje brz i jednostavan pristup svim disciplinama.

8) Fleksibilna upotreba

Ovisno o slučaju upotrebe u životnom ciklusu konstrukcije, BIM se može koristiti na nekoliko različitih načina. Postoje 4 vrste: unutar jedne kompanije („little BIM“), u svim projektnim skupinama („Big BIM“), upotreba zajedničke softverske obitelji („ClosedBIM“) ili razmena informacija o modelu sa uobičajenom neutralnom obliku prodavca, koje svako može pročitati („openBIM“).

9) Konkurentske prednosti

Kompanije koje implementiraju BIM u ovim kategorijama čak i pre nego što postanu zahtevi, ne samo da će biti efikasniji i više će profitirati, već će biti i bolje pripremljeni za buduće projekte jer BIM nastavlja da učvršćuje svoj položaj u AEC industriji.

10) Nove mogućnosti

Kompanije koje koriste BIM demonstriraju svoj napredni pristup potencijalnim zaposlenicima i investitorima. To olakšava privlačenje novih projekata i postajanje traženim u Vašem poslu te postizanje novih referenci.

Više od CAD softverskog programa

Ovo su samo neke od prednosti BIM-a za arhitekte, građevinske i strukturne inženjere i izvođače. BIM nadilazi samo arhitektonski i inženjerski softver za projektovanje, kako bi stvorio digitalni prikaz svih fizičkih i funkcionalnih karakteristika projekta i stvorio pouzdan alat za donošenje odluka za čitav životni ciklus projekta. Mnogi BIM alati su već implementirali CAD alate, ali i dalje možete koristiti svoj CAD softver, pa čak i zajedno s BIM softverom.

Za više informacija kontaktirajte nas, naši stručnjaci će pokušati odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Proverite našu softversku opremu na našoj veb lokaciji i isprobajte besplatne probne verzije.