Kreirajte koordinirane, dosledne i celovite dizajne zasnovane na modelima (MBD)

Koristite Revit® kako biste postigli efikasan i precizan tok i razvoj projekta, od idejnog koncepta, vizuelizacije i analize, do izrade i konstrukcije.

  • Započnite oblikovanje u 3D sa tačnošću i preciznošću
  • Automatski ažurirajte tlocrte, uzdignuća i odeljke kako se Vaš model razvija
  • Neka Revit automatizovano rešava rutinske, ponavljajuće zadatke kako biste se Vi mogli fokusirati na posao veće vrednosti

Zahtevi sistema:

Isprobajte Revit 30 dana besplatno

Softver za arhitektonski dizajn, MEP inžinjerstvo, građevinsko inžinjerstvo, dizajn infrakstrukture i izgradnju