Kaj je Virtual Steel program za načrtovanje jeklenih konstrukcij?

Virtual Steel je enostavna programska oprema za načrtovanje jeklenih konstrukcij, ki deluje kot samostojen program. Program omogoča načrtovanje jeklenih objektov (visoko gradnja in hale) na enostaven in hiter način. Virtual Steel je cenovno ugoden in enostaven CAD / BIM modelirnik namenjen izključno za načrtovanje  jeklenih konstrukcij, brez odvečnih funkcij in omogoča prav to kar potrebujete; BIM model jeklene konstrukcije z vsemi potrebnimi načrti, kosovnicami in izvlečki materiala.

Začnite s postavitvijo osi, postavite jeklene okvirje, določite spoje (iz knjižnice), kopirajte okvirje vzdolž osi ter postavite še prečne nosilce ter zavetrovanje. Vaša konstrukcije je lahko narejena v nekaj minutah, poleg tega pa se v istem času rišejo še načrti, kosonvice ter popisi materialov.

Z vsakim narisanim elementom se posodablja tudi popis elementov oziroma materiala. Izvlečke in popise lahko izvozite direktno v Excel ali PDF.

Izvozite vaše modele v druge formate (IFC, DXF, Step, STL, SDNF, Strakon..) prav to omogoča odlično kompatibilnost in izmenjavo datotek z ostalimi programi, kot so AxisVM, Allplan, ArchiCAD, STRAKON, GstarCAD, Sketchup..

Program Virtual Steel lahko direktno komunicira s programom STRAKON, ki je namenjen za načrtovanje arm. betonskih konstrukcij.

Kaj omogoča Virtual Steel?

1. Načrtovanje in modeliranje v 3D

Virtual Steel, v nasprotju z običajnimi CAD programi, uporablja 3D elemente (kar je lastnost naprednih BIM modelirnikov) .

Kot v drugih 3D modelirnikih / BIM programih je vsebina projekta sinhronizirana. Ko vstavite 3D elemente so samodejno prikazani v popisih in ostalih pogledih. Vsaka sprememba projekta se skladno posodobi v prerezih, tlorisih in popisih.

Velika prednost izdelave BIM modela konstrukcije in načrtovanja v 3D je možnost samodejnega ustvarjanja katerega koli pogleda / prereza na poljubnem mestu. Tudi v Virtual Steel programu je mogoče hitro dobiti ustrezne poglede in projekcije za celotno konstrukcijo ali izbrane elemente. V programu so na voljo tudi ortogonalni in perspektivni pogled.

VirtualSteel

2 Enostavna izdelava spojev

V programu je na voljo knjižnica že pripravljenih spojev za vaše jeklene konstrukcije. Makro ukazi za spoje konstrukcij omogočajo bolj hitro in učinkovito delo in modeliranje detajlov. Narejene spoje se lahko tudi hitro kopira na druge dele konstrukcije.

Izbirajte med vijačenimi ter varjenimi spoji. Enostavno izberite željene elemente ter izberite ustrezen spoj, model se bo posodobil in prikazal novo stanje na modelu. Prav tako bodo samodejno popravljeni načrti, popisi in ostalo.

Značilni elementi konstrukcije so bili avtomatizirani zahvaljujoč dodatnim modulom, ki so na voljo. Ti tako imenovani avtogeneratorji vam bodo omogočili izvajanje zapletenih operacij z nekaj kliki. Ti moduli olajšajo naloge, kot so ustvarjanje stopniščnih ram in ograj, zavetrovanj in ostalih tipičnih kontr. Elementov.

Omeniti velja tudi priročne funkcije za načrtovanje oz. modeliranje stopnic na zelo enostvaven in hiter način.

virtua l steel connections

3 Samodejna izdelava načrtov

Delavniški načrti se v programu VirtualSteel izdelajo samodejno za vsak element vašega 3D modela. Po preklopu na zavihek ” Workshop drawing” bo program ta element narisal z vsemi dodatnimi elementi (npr. pločevine, vijaki in odprtine), ga kotiral in zanj izdelal tabelo s povzetki o lastnostih elementa.

Vse podrobne lastnosti elementa, kot so odprtine in pločevine se zrišejo same v delavniških načrtih, ki jih ustvari program. Prav tako pa so te lastnosti in detajli elementov, vidni v 3D pogledu, ko delamo naš projekt.

Izbrani elementi se dokončno izvozijo v DWG datoteko za finalno obdelavo načrta (npr. v CAD programu popravite neželjene črte, dodate kote in opise), to lahko poteka tudi s pomočje integracije za izmenajvo poatkov, to bo predstavljeno v naslednjih poglavjih.

primer detajl virtual steel primernacrta Virtual Steel

4 Popis materiala in elementov

Virtual Steel program omogoča popis materiala/elementov, ki nastaja sproti in ustreza naboru elementov, vstavljenih oz. prikazanih na 3D modelu. Ta pristop vam omogoča prilagodljiv nadzor nad obsegom uporabljenih elementov. Z vsako spremembno modela bo posodobljeno tudi stanje na popisu materiala.

Globalni popis materiala je mogoče izvoziti z enim gumbom in ga vdelati v predlogo v preglednici. Izvlečke lahko izvozimo v Excel, DWF, PDF in podobno ali pa jih priložimo k načrtu konstrukcije / kosovnice.

Obstajajo ukazi za samodejno pozicioniranje celotne konstrukcije in iskanje nezaželjenih duplikatov.

popis materiala

Virtual Steel in STRAKON kompatiblnost

Kot smo že pisali Virtual Steel lahko deluje tudi kot vtičnik v programu STRAKON. Na ta način imate lahko odlično rešitev za projektiranje jekleneih in tudi arm. betonskih konstrukcij.

Preberite si več o programu STRAKON. Slednji program je odlična CAD / BIM programska rešitev, ki omogoča hitro in kakovostno projektiranje vseh armiranobetonskih konstrukcij.

Prav tako lahko iz programa Virtual Steel poleg IFC datoteke izvozite tudi STRAKON datoteko in na ta način nadaljujete delo v programu STRAKON.

Virtual Steel in GstarCAD kompatibilnost

Virtual Steel lahko uporabljate skupaj s CAD programom. GstarCAD in BricsCAD lahko direktno podpirata Vritual Steel program. Z nekaj kliki (prikazano na spodnjem posnetku) imate lahko v GstarCAD-u zavihek od programa Virtual Steel.

Ta integracija omogoča, da lahko z enim klikom uvozite poglede, načrte, popise materiala, kosovnice in 3D modele iz Virtual Steel programskega okolja. Vse kar naredite v programu Virtual Steel programu lahko z enim klikom prenesssete oz. uvozite v vaš GstarCAD ali BricsCAD program.

Na enak način lahko program komunicira s programom AutoCAD.

Ta način omogoča, da lahko vaše projekte jeklenih konstrukcij dokončate ali bolj detajlno obdelate v CAD programu, po vaši želji združite CAD načrte, kosovnice in popise materiala.

Virtual Steel in ALLPLAN kompatibilnost

Vsak projekt ali samo določen element, ki ga naredite v Virtual Steel programu, lahko z enim klikom prenesete oziroma uvozite v program ALLPLAN. Na spodnjem posnetku je prikazan uvoz jeklenega paličja v ALLPLAN program, kot je razvidno je kompatibilnost na odličnem nivoju, vsak del elementa ali projekta ohrani svoje geometrijske in tekstovne podatke.

V tem prikazanem primeru, jekleno paličje lahko v programu Virtual Steel ustvarimo v nekaj klikih nato ga prenesemo v projekt, ki ga delamo v ALLPLAN-u to nam prihrani precej časa.

Virtual Steel in AxisVM komptabilinost

Virtual Steel in AxisVM program za statiko lahko med seboj izmenjujeta datoteke. Iz programa Virtual Steel lahko izvozite model v obliki SDNF datoteke (steel detailing neutral format). Tako, da lahko za vaše projekte iz programa Virtual Steel izračunate statiko.

Virtual Steel brezplačen demo prenos

S pomočjo programa Virtual Steel Enostavno in hitro ustvarite vaš BIM projekt jeklene konstrukcije vključno z vsemi pnačrti in detajli!

V primeru, da potrebujete program za načrtovanje jeklenih konstrukcij v 3D na hiter in učinkovit način, si vzemite čas in preizkusite demo verzijo programa Virtual Steel.

Program je primeren za trenutne uporabnike programov Advance Steel, Pro steel in TEKLA, ki si želijo bolj enostaven in cenovno ugoden programski paket.