adriabim bentley logo

Bentley Sistemi

Softverska Rešenja za Insfrastrukturno Inženjerstvo

<< NAZAD

Bridge Design

Bridge Design

<< BACK

Bridge Design

Softver za projektovanje mostova pomaže u rešavanju složenog modeliranja, projektovanja i analize svih tipova mostova na postojećim i novim konstrukcijama. Sa obogaćenim rešavanjem problema u svakoj fazi procesa isporuke projekta, od planiranja, projektovanja i inženjeringa do simulacije i analize konstrukcije, Bentley softver za projektovanje i analizu mostova ima sve.

bentley bridge design 1

OpenBridge Designer

Softver Za Modeliranje, Analizu i Projektovanje Mostova

OpenBridge Designer pruža najnoviju tehnologiju i mogućnosti za efikasno modelovanje, projektovanje i proizvodnju rezultata projekta u dinamičnom, interaktivnom i parametarski omugućenom okruženju. Ova jedinstvena aplikacija podržava sve aspekte detaljnog dizajna mosta uključujući teren, puteve, pristupne rampe i drugu srodnu infrastrukturu. Sa metodologijom zasnovanom na modelu OpenBridge Designer-a, korisnici će biti efikasni i pouzdani kada upravljaju promenama u gradjevinskoj dokumentaciji, kao što su otkrivanje sudara, geometrija kolovoza i geometrija mosta. Ispunite zahteve projekata na vreme, svaki put.

OpenBridge Designer pruža tokove rada, alate i fleksibilonst neophodne za rad sa scenarijima dizajna iz stvarnog života. Aplikacija se prilagodjava praktično svakom procesu projektovanja i održavanja mostova i pogodna je za bilo koju čvrstoću betona, zapreminu, težinu, tip konstrukcijskog čelika i tip grede. Koristite jedan proizvod za kreiranje interoperabilnog fizičkog i analitičkog modela za čelične i betonske mostove, koji se može koristiti tokom čitavog životnog ciklusa mosta.

bentley bridge design 2

Softver Po Meri

Kreirajte specifične objekte i informacije za projekte mostova u jednoj sveobuhvatnoj aplikaciji specifičnoj za infrastrukturu sa automatizovanim alatima za modeliranje i analizu. Više nije potrebno skriptovanje, zaobilazna rešenja, više aplikacija ili stručnjaci.

Multidisciplinarna Saradnja

Koordinirajte sa multidisciplinarnim timovima kako biste sprečili sukobe u ranoj fazi projektovanja. Nema više prenosa podataka, nema više kašnjenja u komunikaciji i nema više prekoračenja troškova. Poboljšajte efikasnost, kvalitet i skupa kašnjenja uz uvek ažurne podatke.

Dokumentacija i Mogućnosti Izgradnje

Automatizujte sveobuhvatan skup rezultata i nastavite sa isporukom 2D planova dobijenih iz 3D modela, postižući veću produktivnost. Isporučite planove, podatke 3D dizajna, zemljane radove, izveštaje vizuelizacije, BIM rezultate i podatke o izgradnji kako biste ispunili zahteve projekta.

Efikasnost Mosta sa BIM Modelima

Kombinujte modeliranje, analizu i dizajn da biste procenili višestruke opcije mostova za poboljšani kvalitet dizajna, konstruktivnost i saradnju. Povežite i poboljšajte procese za ugradjenu dokumentaciju, održavanje i operacije. Iskoristite potpunu 4D analizu bez ograničenja: geometriju, granice, materijale, opterećenja, šablone prednaprezanja, smičnu armaturu, preprečne okvire, dijafragme i ukrućenja, opterećenje i kombinacije, faze konstrukcije, dinamičku analizu i nelinearno ponašanje materijala. Pojednostavite svoje globalne projekte dok birate izmedju preko 20 medjunarodnih dizajnerskih kodova.

Bentley, Inženjerski Softver za Svaki Korak

Vašeg Putovanja

14 DANA BESPLATNO

Sve funkcije uključene. Kreditna kartica nije potrebna.

Još uvek niste sigurni?

Kontaktirajte nas za ponudu

Ako već znate koji proizvod da naručite kliknite ovde.