‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

Logo
Logo

« NAZAD

ELEKTROINSTALACIJE

ELEKTROINSTALACIJE

« NAZAD

Projektovanje visoko, srednje i niskonaponskih mreža zahteva precizan raspored jedinica, efikasan raspored mreže i strogu primenu standarda povezanih sa svakom vrstom sistema.

CYPE programski paket za električne sisteme, CYPELEC, pojednostavljuje izvođenje nacrta, analize i dizajna u Open BIM kolaborativnom toku rada koji omogućava uspostavljanje direktne veze za interaktivni rad među saradnicima na digitalnom modelu projekta.

cype electrical systems 1
cype electrical systems ikona 1

Open BIM Lightning

BIM modelovanje sigurnosnih instalacija protiv rizika udara groma
korišćenjem gromobrana sa ranom emisijom struje (ESE).

cype electrical systems ikona 2

CYPELEC PV Systems

Projektovanje fotonaponskih sistema.

cype electrical systems ikona 3

CYPELEC Networks

Analiza električnih sistema. Protok punjenja i kratak
spoj u visoko, srednje i niskonaponskim instalacijama.

cype electrical systems 2
cype electrical systems ikona 5

CYPELEC Electrical Mechanisms

Raspored električnih i telekomunikacijskih mehanizama
zasnovan na arhitektonskom modelu smeštenom na
BIMserver.center platformi.

cype electrical systems ikona 4 1

CYPELEC Distribution

3D implementacija distribucije strujnih krugova i
opterećenja za elektroinstalacije.

cype electrical systems ikona 6

CYPELEC Core

Projektovanje niskonaponskih elektroinstalacija prema
međunarodnim IEC standardima.

cype electrical systems 3
cype electrical systems ikona 7

CYPELEC Multiline

Crtanje višelinijskog dijagrama elektroinstalacija.

cype electrical systems ikona 8

CYPELEC Switchboard

Projektovanje razvodnih ploča.

cype electrical systems ikona 9

CYPELEC Grounding IEC

Projektovanje instalacija za uzemljenje prema
IEC 60364-5-54 standardu.

CYPE verzija 2023 uključuje nove funkcije i poboljšanja, pre svega ona napravljena za arhitektonske aplikacije povezane sa dizajnom i 3D modeliranjem zgrada

10 dana BESPLATNO

* 10 dana besplatnog probnog perioda, kreditna kartica vam nije potrebna

Još uvek niste sigurni?

Kontaktirajte nas za prezentaciju softvera.