‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

Logo
Logo

<< NATRAG

ELEKTROINSTALACIJE

ELEKTROINSTALACIJE

<< NATRAG

Projektiranje visoko, srednje i niskonaponskih mreža zahtijeva precizan raspored jedinica, učinkovit raspored mreže i strogu primjenu standarda povezanih sa svakom vrstom sistema.

CYPE programski paket za električne sisteme, CYPELEC, pojednostavljuje izvođenje nacrta, analize i dizajna u Open BIM kolaborativnom tijeku rada koji omogućuje uspostavljanje izravne veze za interaktivni rad među suradnicima na digitalnom modelu projekta.

cype electrical systems 1
cype electrical systems ikona 1

Open BIM Lightning

BIM modeliranje sigurnosnih instalacija protiv udara groma
korištenjem gromobrana s ranom emisijom struje (ESE).

cype electrical systems ikona 2

CYPELEC PV Systems

Projektiranje fotonaponskih sistema.

cype electrical systems ikona 3

CYPELEC Networks

Analiza električnih sistema. Protok punjenja i kratki
spoj u visoko, srednje i niskonaponskim instalacijama.

cype electrical systems 2
cype electrical systems ikona 5

CYPELEC Electrical Mechanisms

Raspored električnih i telekomunikacijskih mehanizama
zasnovan na arhitektonskom modelu iz BIMserver.center
platforme.

cype electrical systems ikona 4 1

CYPELEC Distribution

3D implementacija strujnih krugova i opterećenja za
elektroinstalacije.

cype electrical systems ikona 6

CYPELEC Core

Projektiranje niskonaponskih elektroinstalacija
prema međunarodnim IEC standardima.

cype electrical systems 3
cype electrical systems ikona 7

CYPELEC Multiline

Crtanje višelinijskog dijagrama
elektroinstalacija.

cype electrical systems ikona 8

CYPELEC Switchboard

Projektiranje razvodnih ploča.

cype electrical systems ikona 9

CYPELEC Grounding IEC

Projektiranje instalacija za uzemljenje prema IEC
60364-5-54 standardu.

CYPE 2023 uključuje nove značajke i poboljšanja, ponajviše za arhitektonske aplikacije koje omogućuju projektiranje i 3D modeliranje

10 dana BESPLATNO

* Besplatna probna verzija od 10 dana, nije potrebna kreditna kartica.

Još niste sigurni?

Kontaktirajte nas za prezentaciju programa.