ALCAD – Најдобрата алтернатива на AutoCAD

Зошто да го користите софтверот ALCAD како CAD-програм

ALCAD 3D Architecture

ALCADs MEP Додатоци

Споредба на ALCAD и AutoCAD

ALCAD 2021

ALCAD 2021 LT

AUTOCAD LT

AUTOCAD

Ниски хардверски побарувања

3D моделирање на цврсти тела

BIM поддршка

3D архитектура

Еднократно плаќање, трајна лиценца

ALCAD додатоци

Цена

€ 299

€ 199

€ 420 годишно

€ 1690 годишно
+ € 400 за Alcad plugin