‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

‘ALL-IN-ONE’ BIM Software

Logo
Logo

<< NAZAJ

KONSTRUKCIJE

KONSTRUKCIJE

<< NAZAJ

Trajnost, stabilnost in varnost zgradb so odvisne od natančnega dimenzioniranja in analize konstrukcij. CYPE je specializiran na tem področju zaradi svojega pristopa in bogatih izkušenj pri analizi in načrtovanju kompleksnih projektov.

CYPE ima najboljšo ponudbo aplikacij za modeliranje in analizo konstrukcij, z zelo podrobno analizo za novih ali sanacijo obstoječih konstrukcij, pa naj gre za armiranobetonske, jeklene, lesene, aluminijske, zidane ali kompozitne konstrukcije.

Uporablja ga na tisoče projektnih birojev in nadzornikov po vsem svetu, saj CYPE zagotavlja
maksimalno zanesljivost pri analizi in uporabnikom omogoča, da sprejemajo tehnično dovršene in stroškovno učinkovite rešitve za svoje projekte.

CYPECAD v Open BIM-u

CYPECAD je zdaj vključen v delotok Open BIM preko platforme BIMserver.center. Vsak arhitekturni model, ustvarjen iz CYPE Architecture, se lahko uporabi kot referenca za model konstrukcije v CYPECAD.

cype ikona1

CYPECAD

Modeliranje, analiza in načrtovanje
armiranobetonskih, jeklenih,
kompozitnih in zidanih konstrukcij
ter elementov.

cype ikona2

StruBIM Shear Walls

Projektiranje AB strižnih sten v
skladu z ACI 318-11, ACI 318-14,
NTC-RSEE 2017, Evrokod 2 in
Evrokod 8 predpisi.

cype ikona3

StruBIM Rebar

BIM modeliranje armature za
armirano betonske konstrukcijske
elemente.

cype ikona4

Portal Frame Generator

Na hiter in preprost način ustvari geometrijo in obremenitve okvirjev, sestavljenih iz togih vozlišč ter paličnih nosilcev. Uporabnikom omogoča tudi oblikovanje strešnih in stranskih fasadnih nosilcev ter optimizira njihove prereze in medsebojne razdalje.

cype ikona5

CYPE 3D

Modeliranje in projektiranje jeklenih, lesenih, aluminijskih in
armiranobetonskih paličnih in ostalih konstrukcij.

cype ikona6

CYPE Connect

Modeliranje in analiza konstrukcijskih spojev (jeklo in les) s pomočjo končnih elementov.

cype ikona7

StruBIM Steel

Modeliranje jeklenih konstrukcij vključno z vsemi potrebnimi elementi (profili, pločevine, vijaki, zvari in sidra) za proizvodnjo. Program omogoča tudi izdelavo delavniških načrtov in rezultate v DSTV formatu.

cype ikona8

Reinforced Concrete
Cantilever Walls

Projektiranje in preverjanje armiranobetonskih konzolnih sten,
podpornih zidov na pasovnih in točkovnih temeljih.

cype ikona9

Embedded Retaining Walls

Analiza, projektiranje in armiranje armiranobetonskih sten, pilotov in podpornih zidov.

cype ikona10

Box Culverts

Projektiranje in preverjanje armiranobetonskih konstrukcij za
prepuste, kanale in odvodnjavanje.

CYPE 2023 verzija vključuje nove funkcije in izboljšave, predvsem za arhitekturne aplikacije, ki omogočajo načrtovanje in modeliranje stavb.

10 dni BREZPLAČNO

* Zastonj 10-dnevni preizkus, kreditna kartica ni potrebna.

Še niste prepričani?

Kontaktirajte nas za predstavitev programov.