CADprofi HVAC и Piping (piping – цевководи)

hvac

CADprofi HVAC и Piping (piping – цевководи)

Програмата помага во дизајнирање на греење, вода и канализација, гас, медицински, пожарна безбедност, вентилација, климатизација, ладење, технолошки и други видови инсталација и во градежништвото и во индустријата. Интелигентно вметнување симболи и предмети, автоматско цртање на инсталациски погледи, создавање спецификации и библиотеки на познати производители се само некои од предностите на апликацијата.

CADprofi HVAC & Piping модулот може да се купи одделно или во целост пакет CADprofi Suite, кој ги содржи сите 4 CADprofi модули за 50% од цената.

Клучни карактеристики

 • Лесно уредување на P&ID шеми, греење, дијаграми за вода и канализација, проектирање на планови, пресеци и други погледи за инсталација.
 • Интелигентни симболи, кои можат автоматски да се вметнат во линии, премини на линии или во која било точка. Дополнителни опции, кои овозможуваат на пример истовремено вметнување на повеќе симболи, во голема мера ја забрзува работата.
 • Повеќенаменски симболи кои овозможуваат лесна конфигурација на затворачки или регулациони вентили, покренувачи, врски, дистрибутери, дигалки и други.
 • Брзо уредување на шеми со можност за користење опции за превртување на симболи (на пр. Промена на насоката на прелевање), зумирање на симболи, паметно копирање, менување симболи, бришење симболи од линии итн
 • Шематски линии, кои можат да се нацртаат во снопови. Линиите може да се означат со какви било ознаки, исто така, може да се утврдат нивниот вид и големина. Дополнителни опции што овозможуваат моментално поврзување со други предмети или арматура.
 • Визуелизација на видот на линиите што ја олеснува соодветната подготовка на проектот.
 • Претходнодефинирани делови на дијаграми, грејни кола и сл. со можност да зачувате свои дијаграми.
 • Цртеж на изометрија и диметрија со автоматска конверзија на стандардни симболи и симболи на корисник во изометриски поглед
 • Хидраулични пресметки, избор на должина на линиите и автоматско цртање на дијаграми за греење, и топла вода од чешма, во КаМо / Делта библиотеките.
 • Цртање на вистински погледи на цевки и вентилациони канали со автоматско вметнување на соодветна опрема со можност за нивно уредување.
 • Можност за цртање на секвенци за инсталирање со поместување и можност за дефинирање на работ (центар, лево, десно) што го олеснува цртањето по sидовите или други инсталации.
 • Брзо цртање на секвенци за инсталација долж наведената линија (можност за промена на линиите во цевководи или вентилација).
 • • Параметрична арматура и други објекти за инсталација со автоматско вметнување во цевководи или вентилација. За време на вметнувањето на параметарските објекти во проектот, можно е да се изберат стандардни големини или само-дефинираат и складираат сопствени димензии и типови на корисникот. Програмата исто така му овозможува на корисникот да вметнува датотеки dwg или dxf што се преземени од веб-страниците на производителите.
 • Автоматско поврзување на линии со објекти и поврзување на канали и цевки со употреба на различни приклучоци
 • Лесно уредување на прегледите за инсталација, вклучувајќи: изолација на инсталацијата, поделба на цевководи и канали на сегменти, промена на пресек на цевки и канали, промена на димензијата на приклучоците итн
 • Лесно уредување на P&ID шеми, греење, дијаграми за вода и канализација, проектирање на планови, пресеци и други погледи за инсталација.
 • Интелигентни симболи, кои можат автоматски да се вметнат во линии, премини на линии или во која било точка. Дополнителни опции, кои овозможуваат на пример истовремено вметнување на повеќе симболи, во голема мера ја забрзува работата.
 • Повеќенаменски симболи кои овозможуваат лесна конфигурација на затворачки или регулациони вентили, покренувачи, врски, дистрибутери, дигалки и други.
 • Брзо уредување на шеми со можност за користење опции за превртување на симболи (на пр. Промена на насоката на прелевање), зумирање на симболи, паметно копирање, менување симболи, бришење симболи од линии итн
 • Шематски линии, кои можат да се нацртаат во снопови. Линиите може да се означат со какви било ознаки, исто така, може да се утврдат нивниот вид и големина. Дополнителни опции што овозможуваат моментално поврзување со други предмети или арматура.
 • Визуелизација на видот на линиите што ја олеснува соодветната подготовка на проектот.
 • Претходнодефинирани делови на дијаграми, грејни кола и сл. со можност да зачувате свои дијаграми.
 • Цртеж на изометрија и диметрија со автоматска конверзија на стандардни симболи и симболи на корисник во изометриски поглед
 • Хидраулични пресметки, избор на должина на линиите и автоматско цртање на дијаграми за греење, и топла вода од чешма, во КаМо / Делта библиотеките.
 • Цртање на вистински погледи на цевки и вентилациони канали со автоматско вметнување на соодветна опрема со можност за нивно уредување.
 • Можност за цртање на секвенци за инсталирање со поместување и можност за дефинирање на работ (центар, лево, десно) што го олеснува цртањето по sидовите или други инсталации.
 • Брзо цртање на секвенци за инсталација долж наведената линија (можност за промена на линиите во цевководи или вентилација).
 • • Параметрична арматура и други објекти за инсталација со автоматско вметнување во цевководи или вентилација. За време на вметнувањето на параметарските објекти во проектот, можно е да се изберат стандардни големини или само-дефинираат и складираат сопствени димензии и типови на корисникот. Програмата исто така му овозможува на корисникот да вметнува датотеки dwg или dxf што се преземени од веб-страниците на производителите.
 • Автоматско поврзување на линии со објекти и поврзување на канали и цевки со употреба на различни приклучоци
 • Лесно уредување на прегледите за инсталација, вклучувајќи: изолација на инсталацијата, поделба на цевководи и канали на сегменти, промена на пресек на цевки и канали, промена на димензијата на приклучоците итн

CP-Производители

Пристап до библиотеките на многу познати производители на електрика, HVAC системот и цевководи.

CP-Симболи

 • Збир на CAD симболи од различни индустрии.
 • Можност за купување единствена библиотека, цела серија гранки или цел комплет (пакет).
 • Компатибилност со најновите CAD програми.
 • Можност за креирање спецификации.
CADprofi
 • Сеопфатна програма што помага при дизајнирање.
 • Пристап до библиотеките на познати производители.
 • Проширена содржина на библиотеки со симболи и параметарски објекти од многу стандарди.
 • Напреден уредувач за шеми и дијаграми.
 • Можност за проширување на базите на податоци самостојно.
 • Алатки за целосен опис и детали за проектите.
 • Компатибилност со најновите CAD програми.
 • Креирање на проширена спецификација.
 • Дополнителни команди за измени.
video hvac

Проверете ги нашите видео упатства!

Видеата покажуваат ефикасни начини за креирање на проекти со користење на додаток CADprofi Architectural. Откако ќе ги видите овие видеа, можете да продолжите „рачно“ да цртате во вашата основна програма CAD. Но, дали сеуште ќе сакате да го направите тоа?

evac

Планови за евакуација и заштита од пожар

Софтверот CADprofi е сеопфатна апликација која помага при проектирање и во градежништвото и во индустријата, со посебен акцент на плановите и системите кои обезбедуваат безбедност на луѓето што престојуваат во зградите. Неколку модули се достапни кои помагаат при проектирање на индустриски проекти поврзани со заштита од пожар и евакуација. Архитектонскиот модул CADprofi овозможува брзо цртање на плановите за градење и креирање планови за евакуација, заштита од пожар и безбедност.

Повеќејазичен

Корисничкиот интерфејс базиран на Unicode поддржува 24 јазици, односно Aнглиски, Бугарски, Kинески поедноставен, Хрватски, Чешки, Дански, Холандски, Фински, Француски, Германски, Грчки, Унгарски, Италијански, Јапонски, Корејски, Полски, Португалски, Романски, Руски, Српски , Словенечки, Шпански, Шведски и Турски јазик.

Можете лесно да го промените јазикот во програмата за конфигурација.

Нашиот софтвер е достапен преку добро развиена мрежа на дистрибутери во многу земји, благодарение на ова можете да имате директна поддршка на вашиот мајчин јазик.

language
training

Леснина на користење

CADprofi е професионална параметарска CAD апликација која значително ја забрзува работата на дизајнот. Удобен и лесен за користење, интерфејс на апликацијата овозможува целосно да се користат нејзините карактеристики веднаш, без потреба од обемна обука за софтвер. CADprofi е многу популарен меѓу архитектите и инженерите. Помалку искусни корисници, кои само повремено работат со CAD цртежи, исто така многу ја пофалуваат достапноста и функционалноста на нашиот софтвер.

Максимална компатибилност

Десетици илјади корисници од целиот свет веќе го избраа пакетот CADprofi. Ова е причината зошто секогаш се грижиме да ја зачуваме целосната компатибилност со другите CAD апликации во секоја нова верзија на нашиот софтвер. Нашите апликации автоматски ќе се конфигурираат за да бидат оптимално компатибилни со секое избрано опкружување на софтвер (AutoCAD, ARES Commander, BricsCAD GstarCAD, progeCAD, ZWCAD, IntelliCAD и многу повеќе). Цртежите создадени во CADprofi се целосно компатибилни со форматите DWG и DXF и може да се уредуваат во која било апликација CAD без потреба да се користи нашиот софтвер.

requirements
allmodules

Сеопфатна функционалност

Архитектите, инженерите и дизајнерите користат CADprofi за да создадат проекти во високоградба, цевководи, водоводи, вентилација, електрична енергија и други технолошки инсталации во индустријата, како и механички и структурни конструкции. Апликативниот пакет е составен од следниве

Сите модули за апликација се меѓусебно компатибилни и секој може да се инсталира одделно или во комбинација со кој било друг. CADprofi е развиен главно како алатка што се користи во 2D и изометриски цртежи. Континуирано ажурираната библиотека на предмети од многу производители на индустрија, исто така, во голема мера го олеснува 3D дизајнот. Софтверот е опремен со богата низа функции кои го поддржуваат корисникот на секое ниво на дизајн-работа: од системот за автоматско нумерирање и опишување, се до генерирање на листа на материјали и извоз на податоци во многу формати на датотеки за понатамошно уредување (вклучувајќи doc, xls, xml и многу други).

Снимки на екранот

hvac screen1
hvac screen2
hvac screen3
hvac screen4
hvac screen5
hvac screen6