Машинство

Дизајнирајте ги и најсложените HVAC системи со самодоверба и леснотија! Нашата понуда се состои од CAD и BIM, и е погодна за сите машински и електроинженери. Проектирајте и моделирајте побрзо и поефикасно во сите MEP дисциплини ( механички, електрични и водоводни ). Нашите BIM решенија ви овозможуваат да проектирате, моделирате, анализирате, пресметувате и координирате најсложените проекти, сè во едно.

engineering 1
gstarcad
cadprofi
ironcad
eizo